Debatt

Regeringen tar inte sitt ansvar

Debatt Artikeln publicerades

Det är regeringen som styr landet och dess myndigheter lyder under regeringen. Visst kan det bli fel men ansvar kan inte delegeras, det vill säga läggas på någon annan. Under våren och sommaren har denna borgerliga skylla ifrån sig-princip fortsatt.

Sju år har snart gått med moderatstyre. Grundlagen bestämmer att konstitutionsutskottet (KU) ska granska statsrådens tjänsteutövning och rege-ringsärendenas handläggning. Då undertecknad sitter i nämnda utskott blir jag mer och mer förundrad hur ministrarna glider undan all kritik och försöker skylla på någon annan – läs Socialdemokraterna.

Vår grundlag är mycket tydlig. Det är regeringen som styr landet och dess myndigheter lyder under regeringen. Denna uppgift gäller 24 timmar om dygnet året om. Visst kan det bli fel men ansvar kan inte delegeras, det vill säga läggas på någon annan. Under våren och sommaren har denna borgerliga skylla ifrån sig-princip fortsatt.

Arbetslösheten – Moderata ledamöter i riksdagen avkräver oss socialdemokrater svar på hur vi tänker lösa problemet. När vi föreslår förändringar viftas detta bort, man hänvisar till sina egna skattesänkningar som den enda undermedicinen trots en arbetslöshet på mellan 400 000 och 500 000 personer.
Skolpolitiken – här hävdas, när vi socialdemokrater föreslår förändringar, att de dåliga skolresultaten och ungdomsarbetslösheten är Socialdemokraternas fel. Sju år med moderatstyre finns alltså inte.

De statliga företagen som Moderaterna av ren ideologisk princip inte vill ha kvar sköts inte på något bra sätt. Vattenfalls köp av de holländska Nuon har kostat svenska skattebetalare miljarder. Någon som tänker ta ansvar för detta? Nej, bäst att skylla på avgångna ministrar eller företagsledningen. Det hävdas i alla fall att det inte är regeringens fel trots att varningarna för att det var en dålig affär fanns?

Biståndspolitiken är på väg åt fel håll. Biståndsministern hävdar att länder som kommit upp från botten inkomstmässigt inte ska få mer bistånd av Sverige. Fattigdom eller snedfördelning av inkomster existerar alltså inte längre i dessa länder. Hur tänkte ministern nu? Ursäkten för att strunta i fattiga människors situation är alltså att medelinkomsten blivit för hög i vissa länder?

Den så kallade saudiaffären är så allvarlig att kritik måste riktas mot att regeringen inte hållit sig informerad. Det förutsätts nämligen att regeringen följer myndigheternas verksamhet och därmed agerar för att skaffa sig de nödvändiga upplysningarna även om myndighetens information är bristfällig eller uteblir.
Näringsdepartementet har agerat fel när de på eget initiativ lämnat ut en begärd handling till andra än den som begärt ut handlingen. Näringsminister Annie Lööf (C) är ytterst ansvarig för hur hennes medarbetare har agerat i ärendet.

Offentlighetsprincipen, där allmänheten har rätt att få ta del av handlingar, är en grundpelare i vår demokrati. På många sätt definierar den det speciella med den demokratiska öppenhet som präglat Sverige. Regeringens snabbhet med att bortförklara missförhållandena med kraven på höjd säkerhet och ökade krav från allmänhet och media håller inte.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har ansvaret för allt ovanstående. Har någon hört att han tagit på sig detta? Vem har det yttersta ansvaret?

Phia Andersson (S)
Södra Älvsborg, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet