Debatt

Professionalisera i de kommunala bolagen

Debatt ,
Den senaste tidens händelse, där Borås energi och miljö AB har begärt utökad finansieringsram om det svårgreppade beloppet 500 miljoner kronor, aktualiserar frågan om att höja kompetensen i styrelserna för de kommunalägda bolagen, skriver Kristian Silbvers. 2 bilder
Foto:btreporter
Den senaste tidens händelse, där Borås energi och miljö AB har begärt utökad finansieringsram om det svårgreppade beloppet 500 miljoner kronor, aktualiserar frågan om att höja kompetensen i styrelserna för de kommunalägda bolagen, skriver Kristian Silbvers.

Ett sätt att höja kompetensen och funktionen i styrelserna i de kommunägda bolagen och skapa en bättre balans mellan styrelse och tjänstemän vore att blanda fritidspolitiker med styrelseproffs, skriver Kristian Silbvers.

Den senaste tidens händelse, där Borås energi och miljö AB nu har begärt utökad finansieringsram om det svårgreppade beloppet 500 miljoner kronor, aktualiserar frågan om att höja kompetensen i styrelserna i de kommunägda bolagen.

En styrelse är ytterst ansvarig för ett bolag och dess utveckling. I dag består samtliga kommunens ledamöter utav fritidspolitiker som enbart väljs utefter partifärg. Inget krav eller samordning av vare sig kompetens eller erfarenhet ställs. I bästa fall får bolaget en ledamot som har en tidigare användbar erfarenhet samt ett intresse av verksamheten, i sämsta fall en ledamot som inte ens läser handlingarna inför ett styrelsemöte.

Eftersom ledningarna i bolagen är professionella medan styrelserna består av lekmän blir balansen skev. Då styrelserna allt för ofta saknar den kompetens som krävs för att uppfylla sin funktion på ett tillfredsställande sätt resulterar detta i att bolagen i praktiken blir tjänstemannastyrda och den kontrollfunktion som styrelsen har blir dysfunktionell. 

Att situationen beträffande EMC-projektet har uppstått och först nu har uppdagats är ytterst styrelsens ansvar. Hur stor del av de 500 miljonerna som hade kunnat räddas är för tidigt att säga, men att Borås medborgare sammantaget betalar ett högt pris för bristfällig kompetens i stadens alla styrelser råder det inget tvivel om.

Ett sätt att höja kompetensen och funktionen i styrelserna i de kommunägda bolagen och skapa en bättre balans mellan styrelsen och tjänstemännen vore att blanda fritidspolitiker med styrelseproffs, som väljs utefter kompetens och inte partipolitisk tillhörighet. En ökad professionalitet i styrelserna hade höjt nivån rakt igenom bolagen med invånarna som största vinnare. Bortsett från den specialkompetens som kan tillsättas i specifika bolag så är det viktigaste att alla bolags ordförandeposter, vars uppgift är att leda styrelsearbetet, består av styrelseproffs.

När en kommun vill ha total politisk styrning så bör verksamheten sättas i en förvaltning med en politisk nämnd. Sedan får politikerna hitta på något annat sätt att belöna partikollegor för lång och trogen tjänst än att sätta dem på presidieposter. 

Kristian Silbvers (SD)

styrelseledamot, Borås energi och miljö AB