Debatt

Prioritera en ren och trygg skolmiljö i Borås

Skola Artikeln publicerades
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Det är ytterst bekymmersamt att det nu kommer signaler om att man ska minska städningen i våra grundskolor i kommunen på grund av besparingar. Exempelvis ska städningen i klassrummen halveras från varje dag till varannan.

Om detta blir verklighet går Borås emot Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning, men även sin egen miljöförvaltnings riktlinjer. Enligt dessa bör städning av klassrum och övriga lokaler i skolan ske dagligen.

Kanske är det värt att påpeka att forskning har visat att frekvensen av städning har större betydelse än hur noggrant städningen utförs. Givetvis uppnås bäst städeffekt om frekvens och noggrannhet är hög. I omklädningsrum och duschrum bör golven rengöras dagligen. Toaletter och hygienutrymmen bör städas minst en gång per dag, mer oftare om belastningen är hög.

”Städpersonalen är skolans osynliga hjältar och gör ett oerhört viktigt jobb att skapa en hälsosam miljö för våra barn och unga i skolan.”

Städningen ger förvisso våra barn en mer trivsam och fräschare innemiljö, men det främsta syftet med den är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön. Dammet i våra klassrum kan innehålla många olika ämnen som kan påverka våra elevers hälsa negativt. Även olika kemiska ämnen som är negativa för hälsan kan finnas bundna till dammpartiklarna, men också hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier. Elever med astma, allergi eller annan överkänslighet riskerar att få förvärrade besvär i lokaler med dålig städning. Det finns forskning som också tyder på att dammiga skolmiljöer kan ge upphov till allergier och astma.

Cirka 40 procent av svenska förskolor och skolor har skador orsakade av fukt och mögel. Ytterligare 40 procent har en konstruktion som ger en ökad risk för fuktskador. En dålig inomhusmiljö i skolan är inte bra för någon, men drabbar mest de barn som redan har astma och allergi. Men det är inte bara pälsdjursallergi och försämrad astma som kan bli konsekvensen för våra barn. Internationella studier visar att inlärningsförmåga och prestation kan påverkas negativt av dålig inomhusmiljö i skolan.

En välstädad miljö har dessutom en stor betydelse för smittspridningen. Städning och rengöring av toaletter, dusch- och omklädningsrum är viktig för att bryta möjliga smittvägar. I samband med kräksjuka och diarré har man funnit en ökad mängd tarmbakterier även på golv och bordsytor.

I dag står vi inför en situation där antalet elever beräknas öka med cirka 380 elever per år i grundskolan. Under många år framöver kommer allt fler elever att tvingas trängas på allt mindre ytor. Detta kommer att ställa höga krav på en god renhållning och städning av skolornas lokaler. Att i detta läge överväga en försämring av städningen i våra skolor är minst sagt häpnadsväckande.

Städpersonalen är skolans osynliga hjältar och gör ett oerhört viktigt jobb att skapa en hälsosam miljö för våra barn och unga i skolan. De förtjänar större uppskattning, men också tillräckliga resurser och goda arbetsvillkor för att lyckas med sitt viktiga uppdrag.

Anders Alftberg, skolpolitisk talesperson för SD Borås, ledamot i grundskolenämnden