Debatt

Presidiet gick bakom vår rygg

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Sanna Tedeborg

Hela styrelsen för Borås energi och miljö fick inte alla fakta på bordet när företagets vd sparkades. Det är också anmärkningsvärt att vd:n inte fått bemöta anklagelserna, menar Kristian Silbvers, som nu lämnar styrelsen.

Under den gångna veckan uppmärksammades Borås energi och miljös senaste skandal. Presidiet bestående av ordförande Eva Théen-Johansson (MP), 1:a vice ordförande Ulrik Nilsson (M) samt 2:a vice ordförande Erika Storme Martinger (S) förbigick styrelsen i fredags och beslutade egenmäktigt att arbetsbefria bolagets vd, Peter Maksinen.

När styrelsen sammanträdde efterföljande måndag begärde jag att styrelsen skulle träffa vd:n och höra hans version innan någon som helst slutsats kunde dras, vilket förvägrades. Vid denna tidpunkt har alltså vd:n inte ens fått höra vilka anklagelser som är riktade mot honom. I presidiets försök att få ärendet bort från styrelsens bord hade de, utan styrelsens vetskap, försökt pressa Peter Maksinen att självmant säga upp sig enbart timmar innan styrelsemötet skulle starta.

”Frågan är om presidiet nu i varje fall anser att en självrannsakan är på sin plats, inte minst då det nyligen har framkommit att graverande information har getts till presidiet, som valt att undanhålla detta för styrelsen.”

Aktiebolagslagen är väldigt tydlig med vad som krävs för att en styrelse skall vara beslutsmässig. Nöden har ingen lag brukar det heta och även jag kan tänka mig situationer där det, om än ej lagligt men i vart fall moraliskt, skulle vara riktigt att gå över sina befogenheter. De anklagelser som presidiet verbalt angav till styrelsen var av karaktären: ”Jag får inte ett hej på morgonen”, ”Han vill gärna framhålla sin egna tekniska kompetens”, han skall ha använt uttryck som ”Han/hon måste ha haft hål i huvudet som har fattat detta beslut”, ”Jag har ont i magen när jag går till jobbet”.

Dessa uttalanden har framförts av berörda parter i den aktuella omorganisationen och är bara ett axplock. Min avsikt är varken att hänga ut eller förminska någon eller något, men då presidiets hantering av frågan varit så undermålig och uppmärksamheten i media stor, och därmed medborgarnas spekulationer om vad som kan ha hänt eller inte hänt, så anser jag det är ytterst viktigt att karaktären på anklagelserna tydliggörs.

Man skall också bära med sig att Borås energi och miljö är ett miljardbolag med många välbetalda tjänster. När en ny vd tillträder, ställer krav och påbörjar organisatoriska förändringar så är det naturligt att det inte uppskattas av alla. Just därför är det av yttersta vikt att man hanterar ärendet korrekt och grundligt bereder ärendet, så att man inte riskerar att dra felaktiga slutsatser. Att styrelsen pratar med vd:n först får man väl ändå säga är en lägstanivå.

Återkommande brister i styrning och ledning från presidiets, och därigenom styrelsens, arbete kan konstateras. Detta är brister som direkt eller indirekt går ut över Borås invånare och företag. Kanske vore en självrannsakan på sin plats av presidiets ledamöter redan efter miljardaffären Sobacken. Frågan är om presidiet nu i varje fall anser att en självrannsakan är på sin plats, inte minst då det nyligen har framkommit att graverande information har getts till presidiet, som valt att undanhålla detta för styrelsen.

Vad bolaget Borås energi och miljö nu mer än någonsin behöver är professionalism och stabilitet i sin verksamhet. Frågan om bolagsstyrelsernas roll måste även ses över, då styrelsens roll alltför ofta liknat en målvakt för andras beslut. Sammantaget anser jag att styrelsen är dysfunktionell och under rådande omständigheter ser jag det inte som meningsfullt att tjänstgöra som ledamot utan har nu avsagt mig mitt uppdrag.

Detta aktualiserar den fråga som jag lyfte fram redan 2017, om att blanda fritidspolitiker med styrelseproffs och på så sätt professionalisera i de kommunala bolagen. Tyvärr hörsammades inte detta förslag varvid konsekvenser som dessa återigen blivit ett faktum. När ska de styrande partierna vilja vakna?

Kristian Silbvers (SD), avgående ledamot i Borås energi och miljös styrelse

Kristian Silbvers (SD)
Foto: privat
Kristian Silbvers (SD)
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.