Debatt

Politiker i bolagsstyrelser är inte problemet

Debatt ,
Foto:Lars-Åke Green

Svar till Kristian Silbvers, BT 19/8.

Styrelsekollegan i Borås energi och miljö AB (BEM) och sverigedemokraten Kristian Silbvers skriver i BT den 19 augusti och föreslår en ökad professionalisering (varmed troligen avses att ledamöter inte utses på politiska meriter) av styrelserna i de kommunala bolagen i Borås.

Det vore enkelt att avfärda artikeln genom att antingen säga att han underkänner styrelsens, och indirekt sitt eget, agerande i BEM eller genom att säga att det är upp till SD att föreslå kompetenta styrelseledamöter. Jag vill dock problematisera frågeställningarna en aning.

I ett affärsdrivande företag används företagets verksamhet i syfte att skapa resurser (vinst). I offentlig verksamhet (exempelvis Borås stad) används resurser (i första hand skattepengar) i syfte att skapa verksamhet eller nyttigheter som gynnar innevånarna.

Ett kommunalt bolag som BEM står med en fot i vartdera lägret. Det finns en affärsmässig sida som i mycket skall drivas i likhet med det ”vanliga” företaget. Det finns också en sida som handlar om att bygga, utveckla och förvalta infrastruktur, en verksamhet som handlar om att tillhandahålla nyttigheter för staden, vilket liknar kommunens logik. Det är så att Sverige under många år har haft förmågan att utveckla en infrastruktur inom vatten, avfall och energi som ger betydande fördelar när det gäller miljöinsatser och som internationellt väcker stort intresse. Det har gått att genomföra eftersom svenska kommuner via beskattningsrätten haft möjlighet att finansiera investeringarna långsiktigt och därmed kunnat tänka bortom kortsiktig återbetalning av investeringen.

När det är sagt så åter till Kristian Silbvers förslag. Det är alltid viktigt att se till att styrelseledamöter är kunniga, pålästa och insatta. När det gäller professionaliteten så kanske vi bör hitta en form som förenar den affärsmässiga kompetensen med kunskap om den logik som styr kommunal verksamhet.

Jag diskuterar gärna hur styrelsernas arbete kan förbättras, jag är dock inte redo att entydigt säga att problemet är att styrelserna består av förtroendevalda från Borås stad. Jag har förtroende för kommunernas funktion och inser att utan den långsiktighet och förankring kommunerna ger så hade vi aldrig kommit så har lång vad gäller hälsa, miljö och säkerhet. Det kommunala engagemanget kräver dock ledarskap och att man tydligt markerar intresse. Som det ser ut i dagens Borås får jag ibland känslan av att det är viktigare att finna syndabockar än att visa ledarskap för framtiden.

Här är kanske kvintessensen av den debatt Kristian Silbvers väcker, om den politiska ledningen inte visar vad politiken vill så blir en politisk styrelse begränsad i sitt handlande och då hade det kanske varit bättre med en så kallad professionell.

Ulrik Nilsson (M)

gruppledare och vice ordförande i Borås energi och miljö