Debatt

Polisstudenter snart på plats?

Debatt ,
Utbildning av framtidens poliser kan ske gynnsamt i Borås eftersom Högskolan i Borås sedan många år tillbaka redan har ett kunskaps- och forskningscentrum där ambulanspersonals och utryckningsförares arbetsmiljö och säkerhet fokuserats i undervisning och forskning, skriver Jörgen Lundälv.
Foto:Maja Suslin/TT
Utbildning av framtidens poliser kan ske gynnsamt i Borås eftersom Högskolan i Borås sedan många år tillbaka redan har ett kunskaps- och forskningscentrum där ambulanspersonals och utryckningsförares arbetsmiljö och säkerhet fokuserats i undervisning och forskning, skriver Jörgen Lundälv.

En polisutbildning förlagd vid Högskolan i Borås skulle gynna såväl nationell trafiksäkerhet, Nollvisionen som den vetenskapliga kunskapsuppbyggnaden i hela regionen, menar Jörgen Lundälv.

Borås och Högskolan i Borås borde ha mycket goda möjligheter att få en polisutbildning. Det skulle inte bara Borås och regionen tjäna på, utan hela landet. Som skadeforskare med fokus på trafiksäkerhet och trafikmedicin menar jag att flera goda förutsättningar borde lyftas fram som talar för Borås som ny utbildningsort för polisprogrammet.

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag för 20 år sedan (1997). Den visionen säger oss väldigt mycket om långsiktighet i arbetet att reducera dödliga och svåra skador i vägtrafiken. Polisen ska vara en av huvudaktörerna och leda framtidens arbete med denna vision. I allt skadeförebyggande arbete och vid olycksanalyser koncentrerar man sig vid tre komponenter: människan, fordonet och omgivningen.

Precis som inom trafikpolitiken borde även utbildningspolitiken och forskningspolitiken präglas av långsiktighet. Därför finns det nu ett gyllene tillfälle att skapa en polisutbildning med långsiktighet i Borås. Vid en polisutbildning i Borås skulle även dessa tre komponenter vara särskilt intressanta och relevanta och titta närmare på.

Utbildning av framtidens poliser kan ske gynnsamt i Borås eftersom Högskolan i Borås sedan många år tillbaka redan har ett kunskaps- och forskningscentrum där ambulanspersonals och utryckningsförares arbetsmiljö och säkerhet fokuserats i undervisning och forskning. Vid Centrum för prehospital forskning finns mycket kunskap om ambulanspersonalens arbetsmiljö och säkerhet, vilket säkerligen blir betydelsefullt också för en polisutbildning. Utryckningsförare från ambulans, polis och räddningstjänst kan dela varandras färdigheter, utsatthet och erfarenheter generellt.

När det handlar om fordon och polisens användande av tjänstefordon (polisbilar) finns mycket att göra i framtiden. Olyckor där polisbilar varit inblandade i drabbar polispersonal och medtrafikanter i stor omfattning och jag har under över 15 år följt denna skadeutveckling inom bland annat polisen. Polisfordon kan göras säkrare och dessa förutsättningar finns också i regionen.

De nya polisfordonen som tillverkats av Volvo har testkörts med simulerade testutryckningar på provbanan Astazero i Hällered utanför Borås. Astazero-anläggningen ägs av Sveriges tekniska forskningsinstitut och Chalmers. Hela anläggningen är en forskningsplattform för forskare från hela världen, vilket är gynnsamt för både utvecklingen av aktiva säkerhetssystem för fordon som för skadeförebyggande arbete generellt.

Den tredje komponenten handlar om omgivningens betydelse. Vid Högskolan i Borås finns lärandemiljöer och ämnesinriktningar som borde vara mycket betydelsefulla för en polisutbildning. Forskning och utveckling om Smarta textilier vid högskolan är sedan länge kända samtidigt som skadeförebyggande arbete och forskning skulle kunna utvecklas i hela regionen.

Den nya forskningspolitiska propositionen som regeringen släppte förra året handlar om kunskap och samverkan. Det är ju också ledord i trafikpolitiken i Sverige sedan länge. Nollvisionen och arbetet med förebyggande insatser är långsiktigt. Det finns inga kortsiktiga vinster att göra på området. Att reducera skador och lidande vid trafikolyckor fordrar gemensamma ansträngningar och målmedvetenhet i arbetet.

Det finns nu mycket goda möjligheter att bygga upp en stor kunskaps- och forskningsplattform vid Högskolan i Borås där en polisutbildning skulle vara helt naturlig och också ha goda förutsättningar att rekrytera framtida forskare inom olika ämnen. En sådan satsning skulle också kunna bli ett lyft för polisorganisationen och ett mycket värdefullt bidrag till den fortsatta utvecklingen av nollvisionen. Kanske också det kan bli en renässans för nya och fler trafikpolisiära enheter och mer synlighet i trafiken?

Jörgen Lundälv

docent i trafikmedicin och docent i socialt arbete