Debatt

Parkering vid sjukhus borde ju vara gratis

slutreplik Artikeln publicerades
NÄL ligger ju mitt i skogen, vem okynnesparkerar där, frågar sig skribenten.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
NÄL ligger ju mitt i skogen, vem okynnesparkerar där, frågar sig skribenten.

Även om det finns många som tycker att de vill lära sig den senaste tekniken, så måste de andra klara livet också, konstaterar Rune Jakobsson.

Jag fick svar från någon anonym vid Västfastigheter den 8 feb här i BT om parkeringsplatserna vid våra sjukhus, där det som vanligt sägs att de håller på att utreda bättre möjligheter.

Frågan många ställer sig är ju varför vi ska försvåra sjukvården genom att krångla till parkeringsplatserna. Och så hänvisas till att det fortfarande finns olika betalningsmetoder vid SÄS i Borås.

Det ska väl enligt vad många tycker vara gratis. Det finns ju parkeringsskivor.

Men sjukhusen sköts väl av Västra Götalandsregionen? Eller är det inte de som har det yttersta ansvaret att det fungerar? Och då borde det väl vara lika över hela regionen, eller är det olika parkeringsbolag som sköter parkeringsplatserna runt våra sjukhus? När vi betalar in skatten till dem så är det ju lika.

Bland det jag ifrågasätter är ju NÄL, där det inte längre går att parkera med sms, utan att ha en app för den parkeringsplatsen, och det finns inga alternativ. Och NÄL ligger ju mitt i skogen, vem okynnesparkerar där?

Kan Västfastigheter tala om var jag ska ställa min bil nu när jag ska hälsa på en döende människa på NÄL och inte klarar upp tekniken? Jag tycker inte att tekniker – som har så verklighetsfrämmande lösningar som de tror är självklarare än vad de är – ska kunna styra. Även om det finns många som tycker att de vill lära sig den senaste tekniken, så måste de andra klara livet också.

Det underlättar för både sjukvården och oss medborgare i Västra Götalands om det blir lättare att parkera vid våra sjukhus i stället för att ha bolag som gör det svårt och har förtjänster på att lappa bilar. Men för någon på Västfastigheter så var det nog känsligt att röra vid detta område.

Rune Jakobsson