Debatt

Orangeriet står vid ett vägskäl

Debatt ,
Ge Orangeriet ett ändamål som visar den mångsidiga framtiden i en av landets mest expansiva städer, föreslår Ragnar Lönnäng.
Foto:Lars-Åke Green
Ge Orangeriet ett ändamål som visar den mångsidiga framtiden i en av landets mest expansiva städer, föreslår Ragnar Lönnäng.

Om kommunen kvarstår som ägare och innehavare av det operativa innehållet i Orangeriet, så menar jag att huset är en briljant arena eller ett ”skyltfönster” för vad Borås har att erbjuda i framtiden, skriver Ragnar Lönnäng.

Orangeriet visar sig vara en svår arena för hållbart företagande. Åtminstone i den form som var tänkt från början, där kommunen skulle diktera villkoren för de människor som arbetade hårt för att just få till ett hållbart företag.

Centrala Borås är en genomtänkt, vacker och tillgänglig stadsbildning. Den lummiga Stadsparken ligger väl till för avkoppling i olika former för alla åldrar. När man en gång beslöt att bygga en mötesplats i form av ett cirkelrunt orangeri så fanns det säkert stora förväntningar hos många invånare i staden. Läget, tillgängligheten och den spektakulära arkitekturen kittlade fantasin hos många kreativa boråsare.

På något sätt ”sjabblades” detta bort redan när ägaren (kommunen) beslöt att husets ändamål skulle vara en mötesplats för boråsarna där hållbar utveckling skulle stå i fokus. Man skulle diskutera hållbar livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö och energi. Det utlovades föreläsningar, debatter, temadagar och utställningar, rådgivning i konsument- och energifrågor med mera, och det skulle finnas möjlighet till fika och måltider. Allt under kommunens premisser.

Detta kommunala projekt skulle utvecklas i den gamla industristaden Borås, där det fria företagandet varit styrande för stadens utveckling och växande välstånd sedan tidigt 1600-tal. Jag påstår inte att huvudtemat ”en mötesplats för boråsarna där hållbar utveckling skulle stå i fokus” var feltänkt. Tvärt om är det en av tidens stora frågor, men det måste finnas förutsättningar för en hållbar ekonomi i projektet.

Min bedömning är att ägaren (kommunen) befinner sig nu vid ett nödvändigt vägval inför framtiden. Antingen skall man fortsätta med en operativ verksamhet i egen regi, eller skall det försäljas eller upplåtas åt en privat aktör som formar verksamheten efter ”eget huvud”.

Om kommunen kvarstår som ägare och innehavare av det operativa innehållet, så menar jag att huset är en briljant arena eller ett ”skyltfönster” för vad Borås har att erbjuda i framtiden vad avser exempelvis boende, studier, näringsliv och kommunikationer. Allt vackert och informativt exponerat under ett samlande varumärke som ”Borås, the city of inspiration” eller ”Borås, the city of the future” eller kanske ”Expo Borås” rullande under ”takskägget”.

Det kan kosta en del att anpassa huset för det nya ändamålet, men om man beaktar dagens lite sorgliga innehåll i en av stadens finaste byggnader, belägen på den mest centrala platsen i den vackra Stadsparken, så är enligt min mening valet lätt. Helt enkelt ge Orangeriet ett ändamål som visar den mångsidiga framtiden i en av landets mest expansiva städer.

Inget hindrar självfallet att hållbar utveckling bör genomsyra hela expon. Låt alla aktörer inom de verksamheter som skall exponeras vara med och betala för sin andel i exponeringen. Gör Orangeriet till ett separat kommunalt bolag med kompetent styrelse och ledning. Då kan Orangeriet bli den stora attraktion som det förtjänar.

Ragnar Lönnäng