Debatt

Odemokratisk spärr bör hävas

Debatt Artikeln publicerades

Nyligen kom en opinionsmätning som visade att v och kd skulle falla ur riksdagen, samtidigt som nästan 8 procent ville rösta på dem.

Alltså nästan var tionde väljare. För riksdagens övriga mindre partier, m, fp och c, är opinionsläget bättre – men ändå består riksdagen av fem små och två stora partier. Ett valresultat på 3,9 procent för ett eller flera av småpartierna är ingen omöjlighet. Vilket visar hur orimlig fyraprocentsspärren är.

Ett valresultat där kanske 10–15 procent av väljarna inte blir representerade i riksdagen och de större partierna delar på alla mandat är fullt möjligt. Detta är varken rimligt eller demokratiskt. Väljarnas röster måste få ordentligt genomslag i hur riksdagsmandaten fördelas. En spärr för småpartier kan även lätt leda till att väljare ser sig tvungna att rösta på ett annat parti än det de annars skulle röstat på, eftersom de vill att deras röst ska räknas.

Fyraprocentsspärren bör antingen sänkas eller slopas helt. Alternativt bör något slags preferensvalsystem införas där väljaren får rangordna flera partier och ifall det parti väljaren främst föredrar inte kommer in tillfaller rösten nästa parti och så vidare.

I landets kommuner finns ingen småpartispärr, ändå klarar sig de flesta kommuner utan politiskt kaos. I de fall där kommuner hamnat i en problematisk sits beror det snarare på att partierna varit alltför nedgrävda i blockpolitikens skyttegravar istället för att aktivt söka breda lösningar. I Nederländerna saknas spärr till parlamentet, ändå brukar politiken fungera hyfsat där på grund av den nederländska traditionen med koalitionsregeringar. Irland och Australien har preferensval till sina parlament. Vårt svenska system är inte nödvändigtvis det bästa.

Låt väljarnas röster få ordentligt genomslag – gör något åt fyraprocentsspärren.

Johan hellström
miljöpartiet