Debatt

Nya framgångar för högskolan

,
Det lokala förtroendet för Högskolan i Borås är en bekräftelse på att vi har en bra verksamhet, skriver Björn Brorström.
Foto:Niclas Liljenby
Det lokala förtroendet för Högskolan i Borås är en bekräftelse på att vi har en bra verksamhet, skriver Björn Brorström.

Högskolan i Borås har ett gott utgångsläge och en tydlig strategi. Med stöd av en utbildnings- och forskningspolitik som prioriterar hållbarhet och utvecklingskraft och en stärkt regional samverkan kommer vi att nå målbilden och bli det tredje universitetet i Västsverige, skriver rektor Björn Brorström.

Det nya året har börjat bra för Högskolan i Borås. Vi sticker ut bland högskolorna i regionen, när det gäller förtroende. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet som publicerades strax före jul. 44 procent av de boende i Sjuhärad säger att de har ett stort förtroende för Högskolan i Borås.

Det lokala förtroendet är en bekräftelse på att vi har en bra verksamhet. Vi har bra söktryck till våra utbildningar, vi får goda resultat av genomförda kvalitetsutvärderingar, vi ökar den externa forskningsfinansieringen och antalet publicerade vetenskapliga artiklar har ökat markant. Allt detta är bevis på god utveckling och en stark position i högskolelandskapet. En annan positiv sak är att vi från och med i år får vi betalt för 116 designplatser, en ökning med 50. Förändringen, som redovisas i regleringsbrevet strax före nyåret, är en bekräftelse på att vi bedriver en omfattande utbildning inom det konstnärliga området. En bekräftelse som för oss närmare vår vision att bli det tredje universitetet i Västsverige.

Vi står inför många utmaningar. Det finns två motsatta sätt att uppfatta och möta utmaningar. Det ena är att låta ett önskvärt tillstånd vara utgångspunkt, att formulera strategier för utveckling och betrakta förutsättningarna i omgivningen som påverkbara och förhandlingsbara. Det andra är att formulera mål utifrån en acceptans av den rådande ordningen. En syn som mer eller mindre säger att vi inte kan göra något åt förutsättningarna. Vi driver utvecklingen av Högskolan i Borås utifrån det första synsättet. När vi talar om vår vision är vi väl medvetna om de uppfattningar som varit förhärskande gällande antalet universitet i Sverige.

Vi tycker att det är viktigt att markera vad vi vill. Vi har genomfört ett förändrings- och utvecklingsarbete och då tillfört universitetskvaliteter. Därigenom blir vi en allt starkare högskola. Vår målbild är att vara ett lärosäte med kompletta akademiska miljöer med en god balans mellan utbildning och forskning. Vi vill ta oss från dagens verksamhetsfördelning med 80 procent grundutbildning och 20 procent forskning till en 60:40-modell. En självklar förutsättning för vår verksamhet är att studentens lärande är i centrum.

Vi kommer fortsätta att arbeta med verksamhetsutveckling och tar vårt ansvar för vår utveckling, men vi har också inför 2015 förväntningar och förhoppningar på andra.

I vårbudgeten i april tilldelas vi ytterligare medel för utveckling av den konstnärliga utbildningen. Vårbudgeten innehåller också extra medel till de lärosäten som har certifierade miljöledningssystem och som har gått och går i bräschen för en hållbar utveckling. Vi är ett av dem.

En forskningsberedning kommer att tillsättas som har en tydlig ambition att skapa rättvisare förutsättningar genom ökade fakultets- och basanslag till de nya universiteten och högskolorna. En miljard behövs i ett första steg.

Ett avtal tecknas mellan Borås stad, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och högskolan om att gemensamt utveckla verksamheten inom Science Park Borås. Ett avtal som innebär en ytterligare förstärkning av innovationssystemet och Textile Center Fashion som mötesplats.

Vi kommer att fortsätta vår strategiska samverkan med Högskolan i Skövde genom stöd från Västra Götalandsregionen och varför inte också från regeringen? De har särskilt pekat på betydelsen av samverkan lärosäten emellan.

Vi har ett gott utgångsläge och en tydlig strategi. Med stöd av en utbildnings- och forskningspolitik som prioriterar hållbarhet och utvecklingskraft och en stärkt regional samverkan kommer vi att nå målbilden och bli det tredje universitetet i Västsverige.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Borås Tidning så godkänner du samtidigt våra regler.

På bt.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på bt.se. På tider då Borås Tidnings webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på bt.se

bt.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på bt.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Borås Tidning som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.