Debatt

Ny järnväg kan binda samman Borås och Ulricehamn

Debatt Artikeln publicerades

En höghastighetsjärnväg ger förutsättningar för att Borås och Ulricehamn binds samman. Förutsättningen är stationerna får central placering, anser Ulf Olsson och Klas Redin.

Den har diskuterats länge. Ja, ända sedan projektet presenterades på 1980-talet. En höghastighetsjärnväg som ska sträcka sig från Göteborg till Stockholm och därmed knyta samman storstäderna. Ett färdigställande av järnvägen har dock större innebörd än så. Väl på plats kommer den att skapa fantastiska möjligheter för bland annat Borås- och Ulricehamnsregionen, förutsatt att hänsyn tas till stopp och stationslägen längs med spåren.

Borås växer så det knakar. I kommunen bor nu över 112 000 invånare. En ständigt ökande befolkning kräver satsningar för att säkra en fullgod och jämlik samhällsservice. I staden är bostadsbyggandet i full gång och det medför att mycket följer efter. Fler arbetsplatser, restauranger och mötesplatser tillkommer. Samtidigt satsar vi på skolor och förskolor.

”För Borås är en höghastighetsjärnväg en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor.”

Ungefär 40 kilometer österut från Borås ligger Ulricehamn. I Ulricehamn ökar antalet invånare i snabb takt. År 2017 ökade folkmängden med 409 invånare, vilket är den största årliga ökningen som någonsin uppmätts. Målet är att invånarantalet ska uppgå till 27 000 år 2025, varför kommunen arbetar flitigt med att tillgodose bostäder, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Två städer – oändliga möjligheter. Städerna måste bindas samman.

Ungefär 3 000 förvärvsarbetare pendlar dagligen mellan Ulricehamn och Borås. En järnväg mellan städerna ger ökad möjlighet till att pendla, samtidigt som utsikterna är mycket goda för att fler tillkommer.

”Om en station byggs i Ulricehamn skulle uppskattningsvis 4 000 nya bostäder tillkomma i staden.”

Som ett första steg har regeringen beslutat att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Den sträckan är det tredje största pendlingsstråket i landet. Borås har två tydliga krav – ett centralt stationsläge och att Göteborg ska nås på 35 minuter. Ett centralt stationsläge är avgörande för att uppnå maximal nytta för pendlaren, men också ur ett regionalt perspektiv som helhet. Centrala stationer är även avgörande för Ulricehamn och Jönköping – så knyts kommunerna ihop och bildar en stark arbetsmarknadsregion som står stadigt i konkurrenskraft.

En station i Ulricehamn skulle enligt Trafikverkets beräkningar medföra ytterligare en miljon nya resenärer och vara en av de stationsorter där tillgängligheten ökar mest på hela höghastighetsbanan. Om en station byggs i Ulricehamn skulle uppskattningsvis 4 000 nya bostäder tillkomma i staden.

För Borås är en höghastighetsjärnväg en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Att effektivt och snabbt nå Landvetter flygplats och Göteborg samt Ulricehamn och Jönköping ger nya förutsättningar för såväl boende i kommunen som för näringslivet. Därtill innebär det att studenter får bättre geografiska möjligheter vid val av studieort, och för människan som söker inspiration och utveckling blir det enklare att ta del av ett bredare nöjes- och kulturutbud. För att inte tala om hur viktigt det är för miljön att kunna resa och pendla snabbt, hållbart och effektivt, och därmed minska den vägburna trafiken.

Bygg järnvägen och prioritera centrala stationslägen. För Borås, Ulricehamns och hela regionens utveckling.

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås

Klas Redin (S), biträdande oppositionsråd i Ulricehamn

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.