Debatt

Ny bandyplan löser inte grundproblemet

Föreningsliv Artikeln publicerades

Debatten har gått het under det senaste året angående hur mycket istid som föreningarna i Borås har tillgång till. Debatten har endast förts angående fördelningen mellan föreningarna och hur konståknings- föreningarna känner sig diskriminerade då hockeyföreningen haft fler istider. Den debatten har inte löst grundproblemet, att det behövs fler isytor i Borås.

Det positiva är att frågan kommit upp på politikernas bord, vilket gläder alla inom isidrotterna. Men saken är att planen för att lösa problemet på lång sikt redan på förhand är utdömd av de flesta aktiva föreningarna. Kommunen har avsatt 15 miljoner kronor i budgeten 2017 för att bygga en konstfrusen isyta. Problemet löst, tänker kanske många. Tyvärr har kommunen satsat pengarna fel. Pengarna har gått till att finansiera ett projekt där det ska byggas en fullstor bandyplan utomhus, utan tak och väggar.

Många aspekter är fel i detta beslut. För det första så bygger man en anläggning som enbart en förening av fyra kommer ha användning för. Bandyklubben med sina två lag jublar, och det är fantastiskt kul för dem. Men vad hjälper det de tre andra klubbarna i ishallen? Hur ska hockeyföreningen kunna bedriva sin verksamhet på en yta som saknar den mest grundläggande utrustningen, en sarg? Hur ska konståkningen kunna bedriva sin verksamhet utomhus på en knölig isyta när de ska träna på sina rörelser och hopp? Hur ska man kunna rekrytera fler medlemmar och främja boråsarnas hälsa?

När föreningarna lyfter problemet med kommunens tjänstemän så har de näst intill sagt att föreningarna får sluta ta in medlemmar för att lösa situationen.

För det andra är det att bygga sig till en förlustaffär. Bandyplanen är beräknad till en kostnad av 15 miljoner kronor. Driftkostnaden för en sådan anläggning är runt 15 000 kronor om dagen. Uppgifterna är hämtade från likvärdiga anläggningar i Göteborg som rent geografiskt har ett liknande utomhusklimat som Borås. På grund av driftskostnaderna så kommer anläggning dessutom till största sannolikhet att öppna någon gång i slutet på november och stänga i mars. Hur avlastar det nuvarande anläggning när föreningarna har verksamhet från första veckan i augusti till slutet av april? Det betyder att man har en isyta tre månader av de nio som behövs.

Den andra oktober publicerade Borås Tidning en nyhetsartikel om att Borås blivit utsedd till årets kommun för breddidrott. Ida Legnemarks (V), ordförande i fritids- och folkhälsonämnden, pressmeddelande gör en upprörd. Hon skev: ”Utmärkelsen är ytterligare en bekräftelse på vår satsning på breddidrotten. Oavsett din bakgrund, var du bor, kön eller funktionsvariation så ska du kunna vara aktiv och delta i idrottslivet”.

Gäller detta verkligen alla? Hur många fotbollsplaner finns det för spontanidrott i Borås? Det finns minst en plan i varje stadsdel, som dessutom är belagd med konstgräs. Hur stor är beläggningen på dessa?

Tittar man på ishallens beläggning så är den belagd från 06.30 till 23.00. Vilken annan kommunal idrottsanläggning är det i Borås? Hur många timmar av de konstfrusna isytorna är avsatta för spontan-idrottande och hur ser det ut om man jämför med fotbollsplanerna?

Man blir orolig när ansvarig politiker slår sig för bröstet när det ser ut som det gör. Breddidrott finns, Ida Legnemark, men inte för alla. Och det anser vi att du och dina tjänstemän tydligt visat.

Tänk om och satsa pengarna på att bygga en riktig ishall istället. Det finns eldsjälar i föreningarna som tittat på vad kostnaden skulle bli och som fått in offerter. Av avsatta 15 miljoner så skulle man för 12 miljoner kunna bygga två fullstora ishockeyplaner med sarg, som ligger under tak. Kostnaden blir låg då man använder sig av ett tält för att täcka över isytorna. Tältet har en hållbarhet på 40 år. Driftkostnaderna skulle förmodligen bli en tredjedel av den beräknade för bandyplanen sett till vad dagens anläggning kostar att driva. Det skulle bli en mer hållbar lösning. Skulle man dessutom lägga denna anläggning centralt i Borås, exempelvis i anslutning till den planerade fotbollshallen på Ryda sportfält, så skulle man kunna samköra vaktmästare, lokalvårdare med mera. En sådan satsning skulle vara mer välinvesterade skattepengar och komma fler till gagn än en bandyplan som riskerar att bli en av Borås största förlustaffärer sett till projektets storlek.

Så tänk om och gör rätt kommunen, innan det är för sent. Ska isidrotten lyfta i Borås så krävs det fler ishallar, och det krävs att man tar beslut om detta nu. Det brinner.

Johannes Hjelm, tidigare anställd och tidigare styrelseledamot i Borås Hockey

Niclas Häggblad, tidigare ordförande i Borås Hockey