Debatt

Nu är det dags att rösta för en välfärd utan vinstjakt

Politik Artikeln publicerades
STOCKHOLM 20150703 Fackförbundet KommunalFoto Bertil Ericson / TT / kod 10000
Foto: Bertil Ericson/TT
STOCKHOLM 20150703 Fackförbundet KommunalFoto Bertil Ericson / TT / kod 10000

De förslag regeringen lagt innebär att bara företag som prioriterar verksamheten framför vinsten ska få del av skattemedel, skriver Ida Legnemark (V).

I vår avgörs om välfärden ska vara till för dig eller riskkapitalbolagen.

Fredagen den 19 januari lade regeringen och Vänsterpartiet fram en lagrådsremiss om hur vinstjakten inom skolan och socialtjänstens områden, till exempel äldreomsorgen, ska försvinna. Alla partier i riksdagen kommer i vår att få rösta och ta ställning till om Sverige ska förbli det enda landet i världen som tillåter vinstjakt till och med inom den skattefinansierade skolan. Vi är medborgare med rätt till välfärd – inte kunder på en marknad!

Förslag i samma riktning inom vården presenteras i juni. Samtliga förslag syftar till att sätta medborgarnas rätt till välfärd före bolagens vinster, något som en stor majoritet av befolkningen velat länge. Förslagen gör det möjligt för seriösa privata och idéburna välfärdsföretag att slippa osund konkurrens från stora vinstjagande koncerner.

Skattemedel ska användas till det de är avsedda för. Ändå försvinner flera miljarder från välfärden till vinster varje år. Skolföretag kan länsa skolor och sätta dem i konkurs så att tiotusentals elever plötsligt står utan skola, då förväntas kommunen stå redo att ta hand om oredan.

Vinstsyftet gör det lönsamt att sätta glädjebetyg för att attrahera elever samtidigt som man håller nere lärartätheten för att öka vinstmarginalen. Inom äldreomsorgen tenderar personaltätheten och lönerna att vara lägre i vinstdrivande bolag vilket försämrar kvaliteten.

Förslagen innebär ett slut på detta. Bara företag som prioriterar verksamheten framför vins-ten ska få del av skattemedel. En marknadsmässig utdelning på eget investerat kapital som används i själva verksamheten kommer att kunna tas ut, och ingen kommer att tvingas gå med förlust som felaktigt påståtts.

Mindre företag kommer att kunna göra en liten vinst även om de inte själva investerat i företaget. Men skattepengar avsedda för välfärden kommer inte längre att kunna gå rakt in på ägarnas bankkonton. Icke vinstdrivna, idéburna företag verkar redan utan vinstintresse och omfattas därför inte av kravet på vinstbegränsning. Deras ställning kommer att stärkas.

En majoritet av befolkningen vill att kvalitet och jämlika villkor för medborgarna ska gå före vinster till riskkapitalbolag. De borgerliga och Sverigedemokraterna har hittills inte hållit med.

Hör av dig till dina politiker så att de prioriterar dina intressen – inte riskkapitalbolagens – när de röstar om de här lagförslagen i vår.

Ida Legndemark, ordförande, V, Borås