Debatt

Nato har blivit en krigsallians

Debatt ,

Svar till ledaren ”När Legnemark kampanjar på Brygghuset”, BT 25/8.

I tisdags blev jag som kontaktperson för nätverket Nej till Nato Sjuhärad uppringd av BT för en telefonintervju. Tyvärr blev jag felciterad i två fall. Vad jag sa var att Sverige varit involverad i Natos krig i Libyen och att under den stora militärövning som ska ske nu i höst är flera Nato-länder inbjudna att delta.

BT:s ledare ser inget samband mellan värdlandsavtalet och inbjudan till Nato-länder att delta i militärövningarna i september. Men detta är ju en logisk följd av avtalet.

Nato har gått från att vara en försvarsallians till en krigsallians. Man ger sig själv rätt att genomföra militära aktioner också utanför alliansens område, att ingripa på andra håll i världen där man finner det nödvändigt och man anser sig ha rätt att slå till först med kärnvapen. Aktionerna kan igångsättas utan FN:s godkännande. Genom Sveriges närmande till Nato och att man upplåter sitt territorium åt Nato-trupper blir vi ett legitimt mål vid en konflikt mellan Nato-länder och utomstående makt.

BT:s ledare ser inte heller att det finns alternativ till militär kapprustning. Man kan inte tänka sig att fred skapas på annat sätt än med en stark krigsmakt. Diplomati och normala handels- och kulturförbindelser är både billigare och effektivare.

Istället för Nato och militärt samarbete med Nato bör Sverige föra en neutralitetspolitik, vara alliansfritt och ha en självständig lösning på Sveriges försvarsproblem. Vi bör ta initiativ, bland annat i FN, för fred, säkerhet och nedrustning. Så därför är det helt rätt att bejaka banderollen: ”Nej till Nato – ja till fred”.

Sonja Persson

nätverket Nej till Nato Sjuhärad

Svar direkt:

Som vi skrev i ledarkrönikan: Det nätverket hävdar, att övningen Aurora 17 är en konsekvens av värdlandsavtalet, är inte sant. Och distinktionen är viktig. Ja, ”Nato-länder” som Danmark och Norge är inbjudna b i l a t e r a l t, liksom icke-Nato-landet Finland. Allt för att kunna öva den samverkan som riksdagen i bred enighet beslutat om.

Att här hänvisa till att vara ”felciterad i två fall” lämnar vi till läsaren att värdera.

Lars Näslund

politisk redaktör