Debatt

Motigt för vargen i syd

Debatt Artikeln publicerades

Det verkar gå trögt med vargens spridning söderöver. Utbredningen har bara flyttat några mil åt syd sedan millenniumskiftet.

Den viktigaste förekomsten av varg är familjegrupper som bebor ett revir. Familjegruppen är normalt en kärnfamilj med mamma, pappa och deras barn.
Om en förälder dör så återbildas ofta en familjegrupp i reviret, men ibland står reviret utan familjegrupp ett tag. Pålitliga varginventeringar kan bara göras på vintern, resultaten sammanställs i årliga rapporter hösten efter. Här diskuteras förekomsten av familjegrupper på och söder om latitud 59 (mellan Strömstad och Hallsberg).

Vintern 1998/1999 fanns en familjegrupp etablerad väster om Vänern i reviret Dals Ed i Västra Götaland. Vintern 2000/2001 tillkom en familjegrupp i reviret Hasselfors i Örebro län öster om Vänern. Dessa revir vid latitud 59 är fortfarande bebodda och var länge sydgränsen för varg.

Sedan dess har det kommit rovdjurspolitiska utredningar som antagits av riksdagen 2001 och senast 2009. Sverige har skrivit under diverse avtal, har gått med i EU och därmed accepterat EU:s direktiv. Alla med den enstämmiga innebörden att vargens spridningsområde skall vidgas söderut. Hur väl har Sverige lyckats med detta under det senaste decenniet?
Vintern 2010/2011 så var familjegruppen i Dals Ed fortfarande Skandinaviens sydligaste. Men Hasselforsreviret hyste inte längre en familjegrupp. Vargen var tillbaka där den var före millenniumskiftet.

Situationen var bättre 2009/?2010. Då fanns familjegrupper i Dals Ed och Hasselfors och ytterligare tre sydligare revir. Den sydligaste var nordost om Göteborg, nära Ljungskile, men en fyra av dessa fem hade upplösts senaste vintern! Blir det bättre vintern 2011/2012? Familjegrupper kan tillfälligt upplösas, deras revir har större stabilitet. Minst två valpkullar har fötts 2011.

Hasselforsreviret kommer åter att hysa en familjegrupp, liksom ett revir ett par mil söder om Dals Ed (Kynnefjäll), som nu är Skandinaviens sydligaste familjegrupp. Men familjegruppen i Dals Ed verkar ha upplösts. Antalet familjegrupper i början av millenniet kommer troligen att återställas, men huvuddelen av framryckningen 2009 verkar eliminerad.
Trots att vargantalet i Sverige tredubblats, har utbredningsområdet bara flyttat sig några mil söderut det sista decenniet. I detta avseende har svensk vargförvaltning inte lyckats något vidare.

Dag Lindgren
pensionerad professor i skogsgenetik