Debatt

Motarbeta all form av extremism

Extremism Artikeln publicerades

Återigen har Sverige förpestats av extremism, denna gång i Göteborg. Misshandel, attacker, provocerande slagord, stenkastning, vandalism och flera andra brott härjar i vårt öppna samhälle. Vi i Sverigedemokraterna kommer aldrig att acceptera denna utveckling – oavsett politisk eller religiös tillhörighet hos aktörerna.

I Göteborg rapporterar polisen att uppemot 500 nazister och 10 000 motdemonstranter fanns på plats. Inga uppgifter har dock presenterats i skrivande stund om hur stor andel av motdemonstranterna som tillhör de extrema vänsterautonoma grupperna. Händelserna under lördagen visar dock på att extremisterna inom den vänsterautonoma rörelsen antingen likställer sig själva med nazistiska Nordiska motståndsrörelsen eller får dem att se fredligare ut. Många av dessa autonoma vänstergrupper drar sig inte för att både uppmana till och utöva våld gentemot meningsmotståndare. De använder sig av samma metoder som den grupp de vill motarbeta – högerextrema – och hela rörelsen framstår därmed som hycklande.

Detta är en oroväckande utveckling av tre falanger inom extremism i Sverige: islamister, vänsterextremister och högerextremister. Mitt i all denna röra befinner sig lagupprättarna som gör sitt yttersta med sina begränsade resurser för att hindra en alltmer eskalerande situation.

I Borås leds arbetet kring kartläggningen av extremister av Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). Den 28:e september var ett av de tillfällen då ledningen inom CKS redovisade hur arbetet fortgår i Borås. Här framkom det även att endast två grupper prioriteras och kartläggs i dag – den islamistiska och den högerextrema.

Vänsterextremisterna har med andra ord lyckats flyga under radarn mycket tack vare sin utbredda organisation, att de delvis är skyddade externt men även för en strikt intern organisation som begränsar insynen. Vi har även hört representanter från Socialdemokraterna öppet påstå att den vänsterextrema rörelsen ”inte är lika farlig som den högerextrema”. Det är denna typ av mentalitet som bereder väg för vänsterextremisterna att arbeta närmast obehindrat – den politiska viljan att göra något åt detta är begränsad. Därefter kan man självklart spekulera i varför den är begränsad.

Samtidigt ser vi återkommande vid allmänna sammankomster att medlemmar från alla tre läger delvis eller helt maskerar sig för att försvåra identifiering, något som inte är tillåtet och regleras genom lagen. När en individ väljer att maskera sig underlättar det att genomföra olagliga handlingar och yttranden. Genom att fånga upp de individer som vill försvåra identifiering är vi övertygade om att vi kraftigt kan minska alla typer av brott. Men för att rättsväsendet ska få möjligheten att kraftigt trycka tillbaka alla typer av brottslighet och extremism i samhället så måste mer resurser tillsättas.

Utöver våra nationella satsningar inom säkerhet och trygghet vill vi sverigedemokrater i Borås upprätta kameraövervakning vid utsatta platser, förstärka stödet till brottsutsatta, uppmuntra och utveckla civilsamhällets engagemang, uppdra samtliga förvaltningar att arbeta för ett tryggare samhälle samt anställa trygghetsvakter i kommunen som ska stödja polisen till dess polisen fått de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt arbete.

Slutligen vill vi ge en stor eloge till Sveriges poliser – tack för allt ert arbete. Vi vet att det kan kännas hopplöst med en utsatt arbetsmiljö, bristande löneutveckling och konstant kritik. Vi i Sverigedemokraterna kommer att fortsätta vårt arbete för att förbättra polisernas arbetssituation, ge dem en rättvis lön för deras ansträngande arbete och vi riktar kritiken dit där den hör hemma – hos tidigare respektive nuvarande regering. 

Andreas Exner, vice ordförande SD Borås