Debatt

”Miljöbov” som bör värnas

Debatt ,
Vänga kvarn i försommarskrud.
Foto:Jerker Ivarsson
Vänga kvarn i försommarskrud.

Hembygdsföreningen som driver Vänga kvarn riskerar att utredas för miljöbrott, ser vi i Borås Tidning 21 juni. Det låter sanslöst! Det skriver den efter 47 år återuppståndna Vängagruppen.

Tyvärr har myndigheterna, från länsstyrelsen till Kammarkollegiet, nu i flera år bedrivit något som närmast kan liknas vid en häxjakt på energi- och kulturskatter i form av gamla fina kvarnar och små vattenkraftverk. Motivet är att dessa dammar med eller utan kraftverk och kvarnar sägs störa den biologiska mångfalden och hindra fiskar från att vandra.

Man har krävt att dessa ibland flera hundra år gamla anläggningar ska söka tillstånd enligt Miljöbalken fastän de tidigare har tillstånd enligt hävd eller gamla vattendomar. Sådan miljöprövning innebär kostnader för utredningar i storleksordningen en halv miljon kronor. Det gör verksamheten olönsam med nedläggning som följd. Många runt om i Sverige har fått göra så, vilket dessutom orsakat ägarna höga kostnader för utrivning av dammarna.

Dessa dammar har inte har några utsläpp eller farlig miljöpåverkan utan är tvärtom den klimatvänligaste elproduktionen som finns. Miljön har anpassat sig efter i många fall flera seklers verksamhet. En del av dessa är nu förklarade som kulturminnesmärken!

Det kan självklart finnas behov av att ordna bättre vandringsvägar för fisk, men det är inga oöverkomliga problem. Det finns många olika fisktrappor och så kallade omlöp till rimliga kostnader om så behövs. Det är på sådant man skulle lägga pengar på istället för att riva upp sekelgamla kulturskatter.

Aktivister från Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen har påverkat svenska myndigheter att tolka EU:s vattendirektiv på ett orealistiskt sätt, vilket t.o.m. har kritiserats av högt uppsatta EU-tjänstemän. EU:s direktiv siktar på att få bort utsläpp av farliga kemikalier och miljögifter i vattendrag och sjöar, något som vattenmyndigheterna verkar ha missat totalt. Istället har man klassificerat i stort sett alla svenska vattendrag som ”orörda” och därmed flyttat fokus till att återställa alla vattendrag i ursprungligt skick för att få ”rätt ekologisk status”.

I våra grannländer Finland, Norge och Danmark har man tolkat EU:s direktiv på ett mer praktiskt sätt. Där accepterar man att många vattendrag sedan många år är påverkade av dammar och kraftverk och låter därför dessa verksamheter få fortsätta under vissa villkor.

Efter omfattande information från kraftverks- och kvarnägare har nu en majoritet i riksdagen gett rege-ringen i uppdrag att förenkla tillståndsprocessen för småskaliga vattenkraftverk. Regeringen kommer med ett sådant förslag till hösten. Det verkar därför som om länsstyrelserna vill avvakta regeringens beslut. Vi hoppas detta gäller även handläggningen av Vänga Kvarn.

De lokala vattenkraftverken drivs i många fall av entusiaster sedan flera generationer. De bidrar till en levande landsbygd. Vid Vänga Kvarn har man byggt upp en gammal lanthandel, en gammaldags potatismjölsfabrik och ett kafé samtidigt som det lilla kraftverket kan fortsätta med den mest miljövänliga formen av elproduktion. Hembygdsföreningen har byggt upp en turistattraktion och en mötesplats med kulturarrangemang, som bidrar till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Vi anser att man ska utveckla och förbättra de små vattenkraftverken, med fisktrappor där så behövs och med turistattraktioner där så finns möjlighet. Det finns ca 2000 små vattenkraftverk i Sverige. De producerar ca 4,3 TWh förnybar, utsläppsfri energi. Med relativt enkla medel skulle produktionen kunna fördubblas till över 9 TWh – ca en tredjedel av Ringhals kärnkraftverks årsproduktion.

Många kraftverk har dammar som är viktiga utjämningsmagasin. De minskar flödestoppar och översvämningsrisker efter intensiv nederbörd. Kraftverken utjämnar ojämnheter i sol- och vindenergiproduktionen och minskar överföringsförluster. Dessutom kan fiske, kanotpaddling och turism, som Älvräddare med flera talar om, fortsätta utan problem. Vid Vänga Kvarn kan man dessutom ta en paus och fika!

David Svensson

Bibi Samuelsson

Alvar Samuelsson

Göran Värmby

Sture Benjaminsson