Debatt

Migrationspolitiken allt mer inhuman

Debatt Artikeln publicerades

De senaste åren med borgerligt styre har Sverige fått en allt hårdare och mer inhuman flyktingpolitik.

Under migrationsminister Tobias Billströms ledning har antalet tvångsavvisningar fyrdubblats, vilket innebär att Sverige idag för en massavvisningspolitik.
Sverige utvisar 10 000-tals flyktingar årligen – till länder i krig, till förföljelse på grund av etnicitet, politisk åsikt, eller sexuell läggning. Sverige har dömts elva gånger i FN:s tortyrkommission, men ändå står man fortfarande i fronten vad gäller utvisningar från de europeiska länderna.

Trots den väldokumenterade förföljelse som Irans regim står för utvisar Sverige flyktingar dit utan att blinka. Förra året beslutade regeringen att det inte råder någon väpnad konflikt i Irak och man började verkställa massdeportationer dit. 2 500 irakiska flyktingar ska utvisas under ett par år. Den första tvångsutvisningen ägde rum från Landvetter i januari. Samma dag omkom 45 personer i Bagdad, av en bilbomb.

Khaled Khodena utvisades till Irak efter tre år i Sverige. Han hade sökt asyl och påpekade faran för sitt liv men utvisades. Idag är Khaled mördad, halshuggen i sömnen. Efter sig lämnar han en sex månader gammal son, släkt och vänner. Han är en av många som utvisats till platser som Migrationsverket och den svenska regeringen säger inte är oroliga och han tillhörde en av de minoriteter som är särskilt utsatta för förföljelse och terror. Ansvarig är Tobias Billström, migrationsminister.

Asylrörelsen grundades 2008 i Göteborg och har sedan dess spridit sig till Norrbotten, Malmö och Stockholm. Nu har nätverket grundats i Borås för att ta strid för den i princip avskaffade rätten till asyl.

Kampen för rätten till asyl har under 2011 engagerat många och resulterat i stora framgångar, inte minst medialt. I Stockholm så har tolv avvisningar stoppats av Asylrörelsen, i Göteborg har Aktion mot deportation stoppat två utvisningar. Asylrörelsen Göteborg har varit med och tvingat fram tolv permanetna uppehållstillstånd för iranska flyktingar. Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga har isolerats och istället för att tala om massinvandring så har massdeportationerna diskuterats. Men för att på allvar hota den rådande utvisningspolitiken så måste rörelsen växa ännu mer.

Med Flyktingamnesti 2005 i minnet, då tiotusentals protesterade och genomdrev 17 000 uppehållstillstånd, så måste den nya asylrörelsen vända sig utåt, till nya grupper. Kampen för rättigheter åt gömda flyktingar är en fråga även för fackföreningarna som idag inte organiserar papperslösa flyktingar.

Stefan Berg
för Asylrörelsen Borås