Debatt

Mer idrott i skolan ger bättre betyg och hälsa

hälsa Artikeln publicerades
Den som rör sig, mår bättre, understryker signaturen Student.
Foto: Anders Wiklund/TT
Den som rör sig, mår bättre, understryker signaturen Student.

Ungdomar rör sig alldeles för lite. Den psykiska ohälsan hos elever blir allt svårare, poängterar signaturen Student.

Pykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över 100 procent på tio år.

Idrottande ungdomar mår psykiskt och fysiskt bättre än andra och de som lägger av med sport riskerar att få sämre självkänsla. Det är två av de slutsatser som redovisas i en undersökning av idrottens samhällsnytta.

Motion får kvinnor och män att må bättre. Det stärker deras självförtroende och hjälper mot depression. Det visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Men idrotti skolan bidrar till bättre betyg och en forskning från Lunds universitet visar att idrott också minskar risken för framtida benfrakturer.

Forskningen visar dessutom att om du tränar regelbundet så minskar du risken för hjärtsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancerformer. Idrott i skolan är ett ämne där det inte bara är att gå till ett klassrum och sätta sig utan man måste gå till idrottshallen, byta om, börja lektionen, efteråt så måste man duscha, byta om och gå tillbaka till skolan. Det tar mycket tid och skolan har redan långa dagar som det är.

Men skolan har rätt att hålla ditt barn i skolan från 8 till 17. Så det finns tid för mer idrott för oss barn och ungdomar. Så det borde inte vara några problem med att ha några fler idrottslektioner.

”Motargumenten existerar inte längre. Våra studier visar att flickor och pojkar som hade idrott på schemat varje dag hade bättre fysisk utveckling.”

Det skriver Björn Martinsson i artikeln ”Pojkar med mer idrott hade bättre betyg i skolan”.

Sammanfattningsvis så ser man att argumenten för är tyngre än motargumenten. Vi ungdomar och barn mår bättre och presterar bättre i skolan av att motionera regelbundet. Det minskar risken att drabbas av psykisk ohälsa. Så ge oss mer idrottslektioner nu.

Student