Debatt

... men minskar inte bilismen

Debatt Artikeln publicerades

Den rödgröna majoritetens förslag om enhetstaxor är en felsatsning av stora mått.

Målet för den rödgröna majoriteten är att minska biltrafiken. Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, var fram tills helt nyligen kommunalråd i Trollhättan. Om han hade kommit ihåg det försök som gjordes där i början av 90-talet skulle han veta att konceptet inte är lyckat.

Trots kraftigt sänkta taxor kunde man inte påvisa några effekter på bilresandet. Kristdemokraterna vill ha ett begripligt biljettsystem som utgår ifrån resenärernas behov och resvanor. Det ska också vara tryggt att resa. Därför vill vi införa möjligheten till nattstopp som innebär att en resenär kan be om att få stiga av genom framdörrarna på bussen mellan två hållplatser och därmed minska risken att bli förföljd och öka känslan av trygghet. Vi ser hellre en trygg, tillgänglig och punktlig kollektivtrafik än kostsamma slag i luften i kampen mot bilismen.

Förra gången Gert-Inge experimenterade med biljettpriserna sänktes kostnaden för månadskort med 50 procent, samma siffra som nämns i dagsläget. Då gav det ingen effekt på bilresandet, varför skulle det göra det nu? Enligt en statlig utredning leder lägre biljettpriser till ökat resande, men det är inte bilisterna som väljer bussen. Istället är det de som annars cyklar eller går som väljer att resa kollektivt. Något som varken gynnar folkhälsan eller miljön.

Införandet av enhetstaxa blir inte gratis. Enbart de minskade intäkterna för periodkorten skulle bli närmare en halv miljard kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för minskat användande av värdekort och rimligen lägre ersättningar för skolkort. Totalt kommer då kostnaden att vara betydligt högre, och det skulle inte kompenseras av ett ökat resande.

Genom att priserna i och med en enhetstaxa framförallt sänks för regionala resor är det pendlare som gynnas mest, en grupp som redan är etablerad på arbetsmarknaden och som har bäst förutsättningar att betala sitt resande. Den styrande konstellationen föredrar alltså billigare resor för friska arbetspendlare framför nödvändiga förbättringar av akutsjukvården och fler vårdplatser.

Resurserna som enhetstaxor kräver behövs inom hälso- och sjukvården. Vi kristdemokrater väljer istället att satsa på sjukvården, vi väljer att prioritera fler vårdplatser, satsningar på psykiatri och mer pengar till multisjuka äldre. Varifrån har de som tillsammans styr Västra Götalandsregionen tänkt hämta pengarna som det kostar att införa enhetstaxa?

Conny Brännberg (KD)
kandidat till regionfullmäktige