Debatt

M om trädsveket: ”Oerhört besvikna på partier som inte vill lyssna”

Debatt Artikeln publicerades

Vi hade hoppats att de skulle lyssna till de röster som vill att träden ska vara kvar. Det hade visat en lyhördhet gentemot kommuninvånarna, skriver M-toppar i Borås.

De träd som planteras och vårdas i dag kan våra barn, barnbarn och barnbarns barn en dag ha glädje av. Att vårda gamla träd är att visa respekt för vår historia. Dessutom är friska, fina träd tecken på en välvårdad miljö och ett väl fungerande samhälle.

Redan i vårt handlingsprogram inför valet 2014 lyfte vi att staden behöver införa en tydlig trädpolicy, vilket vi tyvärr kan konstatera fortfarande saknas. Vi tryckte också på vikten av att ta hänsyn till miljömässig hållbarhet vid all samhällsplanering. Det är precis det motsatta som sker när man utan tillräcklig motivering fäller träd i staden.

”Genom detta visar Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna att de inte alls förstår livskraftiga träds betydelse.”

Träden förser oss med en rad ekosystemtjänster. Förutom att träd producerar syre och binder koldioxid, så renar de även den luft vi andas och vattnet omkring oss från föroreningar. Träd påverkar även klimatet positivt genom att ta hand om regnvatten, dämpa vindar och sänka temperaturen under varma årstider. De ger skugga och minskar upplevelsen av buller.

När vi ställs inför konflikten mellan å ena sidan byggnation och nödvändiga förändringar av stadens infrastruktur kontra träd måste vi klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt, och ställa oss frågan hur vi på bästa sätt kan genomföra förändringar och samtidigt bevara träden i staden. Går de att behålla, kan man plantera om träden på andra ställen? De här frågorna behöver ställas innan man skövlar träd på det sätt man gjort på Lilla Brogatan och planerar att göra utefter Åsbogatan/Brämhultsvägen.

”Vi är övertygade om att när träd ska tas ned i staden, för det kan ibland vara nödvändigt, måste det finnas en tydlig förklaring och motivering kring nyttan.”

Moderaterna i Borås är positiva till ny byggnation och att staden förändras. Vi vill att Borås ska få fler invånare och vara med i arbetet för att skapa en mer attraktiv stad. Det här får dock inte gå ut över att vi också behöver ha rum för grönska och träd i vår stad. Det är viktigt, inte minst med tanke på den stora klimatutmaning vi står inför, att vi bevarar träd i stadsmiljön som vi vet absorberar koldioxid och skapar ren luft.

Vi är övertygade om att när träd ska tas ned i staden, för det kan ibland vara nödvändigt, måste det finnas en tydlig förklaring och motivering kring nyttan. Särskilt när vi märker ilskan och förtvivlan hos boråsare som, liksom vi, vill ha träden kvar.

Mot bakgrund av detta har Moderaterna tagit initiativ i tekniska nämnden om att ompröva beslutet att fälla friska träd utefter Åsbogatan/Brämhultsvägen. Vi ville att de styrande partierna (S, L, C och MP) skulle presentera ett förslag där träden skulle få vara kvar. Vi hade hoppats att de skulle lyssna till de röster som vill att träden ska vara kvar. Det hade visat en lyhördhet gentemot kommuninvånarna. Vid tekniska nämndens möte den 29 augusti beslutade de styrande partierna och Sverigedemokraterna istället att gå vidare med det ursprungliga förslaget. Att fälla 32 träd.

Genom detta visar Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna att de inte alls förstår livskraftiga träds betydelse för klimatet och vår miljö. Moderaterna, Kristdemokraterna och många boråsare är idag oerhört besvikna på partier som inte vill lyssna.

Marie Fridén (M), ledamot i kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), kommunalråd

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.