Debatt

Lyft fram hjältarna i sjukvården

Debatt Artikeln publicerades

Sedan 2006 har Västra Götalandsregionen tillförts sex miljarder kronor i nya intäkter tack vare hög sysselsättning och hög skattekraft i vår region.

Ovanpå detta har den S-ledda regionen höjt skatten, men ändå växer vårdköerna medan personalen går på knäna.

Politisk ledning och styrning i Västra Götalandsregionen lyser med sin frånvaro.  Hälso- och sjukvården styrs av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister som håller på att tappa greppet. Personalen blir alltmer frustrerad och det finns tendenser till protestaktioner bland vissa personalgrupper.

Sedan 2006 har Västra Götalandsregionen tillförts sex miljarder kronor i nya intäkter tack vare hög sysselsättning och hög skattekraft i vår region. Människor har jobb och betalar skatt- det skapar resurser till vården. Ovanpå detta har den S-ledda regionen höjt skatten, men ändå växer vårdköerna medan personalen går på knäna. Flera av sjukhusen går med stora underskott. Gert- Inge Andersson (S) och Helen Eliasson (S) har ömsom krävt att sjukhusen ska hålla nollresultat och ömsom motsatt sig de åtgärder som är förutsättningen för att skapa långsiktighet i vårdens strukturer. Signalerna till personalen är idag "håll nollresultat och gör inga obekväma rationaliseringar". Det samlade budskapet till cheferna i vården är obegripligt. Ge personalen tydliga besked om vad som gäller så att arbetsro och patientfokus kan upprätthållas!

Steg för steg har det S-styrda Västra Götaland monterat ner ersättningsmodellen till sjukhusen som innebär att den mest engagerade personalen och de mest effektiva sjukhusen belönas. När Centerpartiet var med och styrde sjukvården före 2010 fanns incitament för att sjukhus och avdelningar med korta köer premierades. Idag delar det S-styrda Västra Götaland ut nya resurser till de sjukhus som har de längsta köerna, vilket leder till allt längre vårdköer och utarbetad personal.

Regiondirektören Ann-Sofie Lodin leder ett spännande arbete om framtidens hälso- och sjukvård, ökad nivåstrukturering och bättre produktionsstyrning. Det finns bättre underlag än någonsin för att höja kvalitén i vården parallellt med ökad kostnadskontroll. Materialet tas inte tillvara fullt ut.

Nu behövs en kraftansträngning för att behålla specialistsjuksköterskor med hög utbildning och lång erfarenhet. Centerpartiet förordar större lönespridning i vården för att lyfta fram hjältarna i vården. Personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) tycker antagligen inte att meriter och erfarenhet ska premieras. Det är förödande för personalen, men det drabbar framför allt patienter och anhöriga som har rätt till ett gott omhändertagande.

Kristina Jonäng (C)

Regionstyrelsen

Cecilia Andersson (C)

Personalutskottet