Debatt

Mänskliga rättigheter
Respekten för hbtq-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter kan i vissa fall ses som ett mått och en indikator eller varningsklocka, menar debattören.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant