Debatt

Låt brunkolet stanna i marken

Tommy Josefsson (V) Carina Kierdorf (V) Sofia Andersson (V) ,
Alternativet till försäljning av Vattenfalls brunkol i Tyskland är att behålla gruvorna och låta kolet ligga kvar, vilket skulle innebära den mest betydelsefulla åtgärden för Sverige att rädda klimatet, anser skribenterna.
Foto:Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP Images
Alternativet till försäljning av Vattenfalls brunkol i Tyskland är att behålla gruvorna och låta kolet ligga kvar, vilket skulle innebära den mest betydelsefulla åtgärden för Sverige att rädda klimatet, anser skribenterna.

En försäljning av Vattenfalls brunkol i Tyskland vore förödande för klimatet och för den svenska trovärdigheten i klimatfrågan, menar skribenterna.

Den svenska regeringen skall snart fatta beslut om Vattenfall skall sälja sina gruvor med brunkol i Tyskland. Den tänkta köparen, EPH, har sagt att man planerar att fortsätta med kolbrytning tills kolet tar slut, de har angivit cirka 20 år fram i tiden.

Alternativet till försäljning är att behålla gruvorna och låta kolet ligga kvar, vilket skulle innebära den mest betydelsefulla åtgärden för Sverige att rädda klimatet.

Sverige som nation släpper årligen ut cirka 50 miljoner ton koldioxid, medan utsläppen från Vattenfalls tyska koltillgångar uppgår till nästan 90 miljoner ton.

Stefan Löfven (S) höll ett bra tal i Parisförhandlingarna, om att alla länder skall verka för att vi skall hålla uppvärmningen på jorden till 1,5 grader samt att Sverige ska ligga i framkant – då borde det vara en självklarhet att agera därefter.

Flera klimatforskare, däribland Johan Rockström, skriver i en debattartikel i DI att många länder håller ögonen på vad Sverige gör. ”Sveriges agerande kan avgöra åt vilket håll Australien, Indien och Kina tippar i kolfrågan”, skriver de bland annat.

Annika Jacobson från Greenpeace påpekar att alla länder måste låta kolet stanna i marken. ”Det är nu vi ser vad Parisavtalet betyder i praktiken”, tillägger hon.

Vi håller förstås med alla klimatforskare och de cirka 4 000 miljöaktivister som protesterade vid Vattenfalls gruvor för ett par veckor sedan – en försäljning till det tjeckiska riskkapitalbolaget EPH (som dessutom är inblandade i den så kallade Panama-affären) vore förödande för klimatet och för den svenska trovärdigheten i klimatfrågan.

I SVT:s program Agenda var det bland partiledarna bara Jonas Sjöstedt (V) som tog klart avstånd från försäljning. Enligt Sophie Nachemson-Ekwall, som forskar om bolagsstyrelser vid Handelshögskolan, finns det skrivelser i Vattenfalls ägardirektiv som säger att bolaget skall vara ett av de ledande i energiomställningen. Hon menar att marknadsmässiga avkastningskrav även måste ses på lång sikt och därför måste investeringar vara långsiktiga och ansvarsfulla.

Därmed är det okej för regeringen att fatta beslut utan att behöva fråga de borgerliga partierna och SD – som samtliga vill sälja brunkolet och därmed låsa fast oss vid kolossala utsläpp under lång tid. Ett nej från Sverige till kolbrytning skulle istället kunna innebära en fantastisk injektion för de förnybara energikällorna och dessutom kan Sverige gå före och satsa mer på energibesparande teknik både i byggsektorn och flera andra branscher. Detta skulle i sin tur skapa nya arbeten.

Tyskland och flera andra länder har redan kommit långt med satsningar på solceller och vindkraft – och tekniken utvecklas fortfarande, samtidigt som priserna per producerad kilowattimma minskar. Vi kan inte säga nej till denna satsning på fossilfria energikällor och energibesparingar – alternativet med satsning på fossilkapitalet skulle vara förödande för oss och för kommande generationer.

Det är förstås viktigt att klimatsmarta initiativ även tas på det lokala planet. I Borås till exempel står alla partier bakom den antagna energi- och klimatplanen (såvitt vi känner till). Vi hoppas att arbetet för minskad biltrafik, utökad kollektivtrafik samt fortsatt förbättrade åtgärder för cykeltrafik blir framgångsrika. Med dessa förslag och en positiv inställning till kretsloppstänkande och till de förnybara energikällorna kan vi komma långt.