Debatt

Låt Borås ta emot blivande poliser

Utbildning Artikeln publicerades

Sverige behöver fler poliser. Det har regeringen tydligt signalerat. I dag utbildas inte fler nya poliser än att det precis täcker pensionsavgångarna. Läget blir allt mer akut.

Högskolan i Borås tar sitt samhällsansvar och skickar i dag in en intresseanmälan för polisutbildning till Borås. Det är ett erbjudande till regeringen och Polismyndigheten där vi är redo att ta emot polisstudenter redan nästa år. Det handlar om en utbildning som svarar på de utmaningar samhället står inför.

För att klara vårt erbjudande krävs:

* Lärarresurser.

* Lokaler/infrastruktur.

* Utbildningsinnehåll.

Vi har gjort en inventering vad gäller den kompetens som finns på högskolan. Vi har dessutom tecknat ett avtal med Göteborgs universitet där vi kan nyttja lärare inom områden som exempelvis juridik och kriminologi. I undervisningen kommer akademiska lärare och erfarna polislärare att samverka. Med den bas som finns i Västsverige finns det god tillgång på polislärarkompetens.

Lokalmässigt har vi säkerställt att det finns integrerat, eller i anslutning till campus, färdigställda lokaler och övriga övningsområden som följer de regler som polisutbildningen kräver.

Viktig spetskompetens med erfarenhet från polisutbildningen har knutits till förberedelsearbetet. Vi har sedan april 2017 arbetat intensivt med utbildningsinnehållet för den fem terminer långa polisutbildningen, utifrån Polismyndighetens utbildningsplan.

Högskolan i Borås har mångårig erfarenhet av professionsutbildning, samverkan med såväl Polismyndigheten och närliggande verksamheter. Sist, men inte minst, har vi i Borås Nordens ledande forsknings- och utvecklingscentrum inom prehospital akutsjukvård som inkluderar delar av blåljusverksamheten.

För att genomföra en polisutbildning i Borås krävs att Högskolan i Borås runt årsskiftet får ett beslut om att starta. Polisfrågan är något som berör hela samhället. Vi erbjuder oss att starta uppdraget och utbilda framtidens poliser redan hösten 2018.

Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås

Jörgen Tholin, prorektor, Högskolan i Borås

Lotta Dahlheim Englund, akademichef Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås: