Debatt

Lärare: Tack och adjö, Borås stad

Debatt
Daniel Fornell är kritisk till hur Borås stad har hanterat förstelärarna. Därför har han nu valt att byta arbetsgivare. 2 bilder
Foto:Henrik Montgomery/TT
Daniel Fornell är kritisk till hur Borås stad har hanterat förstelärarna. Därför har han nu valt att byta arbetsgivare.

Borås stad stöter bort många otroligt duktiga lärare till kranskommuner eller andra alternativ. Jag provar nu den privata sektorn och undrar när Borås stad ska vakna upp och inse hur verkligheten ser ut, skriver Daniel Fornell.

Jag är förstelärare i idrott och hälsa i Borås stad fram till 30 juni, sedan har jag ingen sådan tjänst kvar utan återgår till att vara lärare i idrott och hälsa. Jag kommer inte jobba kvar i kommunen till hösten och jag ska förklara varför så att folk förstår hur Borås stad behandlar de lärare de tidigare kallade sin spjutspets.

På ett bräde sade Borås stad upp samtliga sina förstelärare i våras. Motiveringen var att man nu med ny organisation och några skolor med vikande resultat, samt hot om vite från Skolinspektionen, behövde omfördela förstelärartjänsterna på skolorna. Tidigare hade man ansökt om man ansåg sig klara kraven för att bli förstelärare och så blev man tillsatt eller ej. Det gällde oavsett vilken skola man jobbade på och enbart efter hur lämplig eller duktig du var.

Nu blev det i nya omorganiseringen så att vissa skolor fick färre förstelärartjänster än tidigare och några fick fler. Rektorerna fick kort tid på sig att bestämma vilka ämnen/inriktningar deras nya förstelärartjänster skulle ha och sedan skulle vi få söka om våra tjänster. Problemet för mig var att vår skola, som haft många förstelärartjänster, endast fick behålla tre och min rektor valde i dessa tider av Skolinspektionens nedslag att satsa ”säkert” på matematik, svenska och svenska som andraspråk, även om forskning visar att utökad idrott hjälper eleverna i alla ämnen.

Vi förstelärare i praktisk-estetiska ämnen ventilerade vår oro för att våra ämnen skulle nedprioriteras. Ansökningsförfarandet skulle sedan vara att alla lärare på varje skola hade förtur till de nya förstelärartjänsterna på sin skola för att sökanden från andra skolor skulle få chansen efteråt om det blev någon över.

Detta innebar i mitt fall att om det fanns några tjänster i idrott att söka på andra skolor så kunde jag söka dem, men efter en koll med respektive rektor så skulle de tjänsterna gå till deras idrottslärare.

Jag blir alltså av med mitt förstelärarskap, inte för att jag har misskött min tjänst eller inte levt upp till kraven som har satts upp, utan för att Borås stad vill omfördela tjänsterna för att eleverna ska få ut mer av dem. Vem frågade i sådana fall eleverna på min nuvarande skola? Vi har många bra pedagoger som har fått tjänsterna, eftersom vi är just drivna och duktiga samt sökt dem aktivt. Skolan ”straffas” alltså för att vi varit duktiga. Facket har också gått med på detta.

Jag är driven som person och vill ständigt förbättra mig och hitta nya vägar för att lotsa och leda barn och ungdomar till ett bättre liv och till mer kunskaper som hjälper dem på vägen i livet. Jag vill inte backa ett steg när jag inte anser att jag har gjort något som motiverar att jag ska bli av med mitt förstelärarskap. Jag förklarade för min rektor att han hade bortprioriterat mig och att jag nu därför kommer att se mig om efter andra tjänster. Det handlar inte enbart om 5 000 kronor mindre, utan även om en känsla av att man inte har gjort rätt, även fast alla man pratar med menar att man har det. Så skevt är det alltså.

Jag hittade en tjänst som lärare i idrott och hälsa utanför kommunens regi som jag sökte och fick. Arbetsgivaren hade dessutom vett att betala för vad man får. Jag gick då till min rektor och sa att jag fått ett bud och undrade om han hade något motbud. Han kollade med sina chefer och det var tyvärr omöjligt, man får nämligen inte ”hota” sig till högre lön. Det handlar inte om att hota sig till högre lön, det handlar om verkligheten där Borås stad som arbetsgivare stöter bort många otroligt duktiga lärare till kranskommuner eller till andra alternativ. Jag provar nu den privata sektorn och undrar när Borås stad ska vakna upp och inse hur verkligheten ser ut.

Daniel Fornell

förstelärare Borås stad till 30/6 2017

lärare i idrott och hälsa Borås stad till 14/8 2017

drivande i Puls för lärande inom Borås stad till 14/8 2017