Debatt

Långsiktiga besked behövs på energiområdet

Debatt Artikeln publicerades

Vi har högt satta mål för klimatarbetet i Västra Götalandsregionen. Vi kommer att vara uthålliga i att satsa på och ge stöd för omställningen till hållbara energiformer. Förutsättningen för att lyckas är också att regeringen ger långsiktiga spelregler, skriver rödgröna i regionen.

Genom en aktiv och klok klimatpolitik kan tusentals gröna jobb skapas. På energiområdet finns en stor potential att förlösa de förnybara alternativen. Sverige tenderar dock att halka efter trots att ny teknik och förutsättningar finns för storskalig energiproduktion från sol, vind, skog, gödsel och avfall. Det som saknas är långsiktiga besked som får fart på investeringarna.

Våra partier har gemensamt lagt en budget för Västra Götalandsregionen 2013 som innehåller en fortsatt satsning på energieffektivisering, gröna näringar och förnybara energislag. Målsättningen för regionens verksamheter är att vi skall vara oberoende av fossil energi redan 2020 och att motsvarande skall gälla i hela Västra Götaland 2030. Det är högt satta mål som ställer höga krav på investeringar och samverkan med många olika aktörer. Västra Götalandsregionen bidrar ekonomiskt för att ge aktivt stöd till olika innovativa projekt, inte minst på energiområdet, som kan leda fram till storskalig produktion.

Vi kan konstatera att det sjuder av aktivitet i Västra Götaland, viljan och idéerna som kan bidra till ett fossilt oberoende finns. I Västra Götaland byggs vindkraften ut och är nu ledande region i Sverige när det gäller antal vindkraftverk. I vår landsdel byggs och renoveras flest hus i landet som per definition är energieffektiva, flera med passivhuskonceptet som förebild. Inom biogasområdet är Västra Götaland en av de ledande regionerna vad gäller produktion och användningen av biogas som fordonsbränsle. Här finns flest tankstationer för fordonsgas och ambitionerna är fortsatt höga. Målsättningen är att 25-dubbla produktionen av biogas fram till 2020.

I Lysekil bygger det svenska företaget Seabased Sveriges första vågkraftspark. Enligt företaget är potentialen för vågkraft i Sverige 15 Twh per år, det motsvarar produktionen från två kärnkraftverk. Västra Götaland är rikt på resurser som ger förutsättningar för en storskalig produktion av förnybar energi.
I vår omvärld vet vi att Danmark och Tyskland nu storsatsar på alternativen, en allt större andel av elproduktionen kommer från förnyelsebara källor. I Tyskland till exempel slogs häromveckan rekord i produktion av solel, den producerade mer än 50 procent av Tysklands elbehov, motsvarande 20 kärnkraftverk. I Spanien slogs ett liknande rekord då mer än 60 procent av landets elbehov producerades av vindkraftverk.

Vi har högt satta mål för klimatarbetet i Västra Götalandsregionen. Vi tre partier kommer att vara uthålliga i att satsa på och ge stöd för omställningen till hållbara energiformer och att också stimulera utvecklingen av nya jobb inom energisektorn och de gröna näringarna. Det är vårt ansvar men också en förutsättning som bidrar till att trygga vår välfärd i framtiden. Förutsättningen för att lyckas är också att regeringen ger långsiktiga spelregler på energiområdet som kan sätta fart på de nödvändiga investeringarna.

Gert-Inge Andersson (S)
regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Birgitta Losman (MP)
regionutvecklingsnämndens ordförande, Västra Götalandsregionen

Sören Kviberg (V)
miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen