Debatt

Lämna inte Fairtrade, Borås

Debatt Artikeln publicerades
David Ndumberi, som odlar skuggkaffe utanför Nairobi i Kenya, har tack vare Fairtrade kunnat utveckla sin verksamhet, konstaterar Anders Hjorth.
David Ndumberi, som odlar skuggkaffe utanför Nairobi i Kenya, har tack vare Fairtrade kunnat utveckla sin verksamhet, konstaterar Anders Hjorth.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås har skapat tvivel om huruvida Borås stad fortsatt bör vara en Fairtrade City. Ett utträde vore helt fel väg, anser Anders Hjorth.

Vid fullmäktiges budgetmöte 19–20 december 2018 väcktes förslag att Borås ska sluta vara diplomerad som en Fairtrade City. Sverigedemokraterna föreslog en utredning och Moderaterna och Kristdemokraterna gick ett steg längre och föreslog ett utträde. Dessbättre gick dessa förslag inte igenom, men det finns anledning att redogöra för hur arbetet fungerar och vad Fairtrade betyder.

Den 29 juni 2008, på Borås födelsedag, blev Borås landets elfte Fairtrade City. Samtliga politiska partier stod bakom beslutet. Diplomeringen är ett åtagande att verka för att de som odlar vårt kaffe och te, våra bananer, kakao och så vidare ska få ordentligt betalt för sitt arbete. Trots frihandel får de som arbetar hårt i början av värdekedjan bara en spottstyver för sitt slit. Orsaken är en ojämlik fördelning av makt och inflytande i handelskedjan.

Fairtrade innebär att odlare och producenter är garanterade ett minimipris och får en premie. Förutsättningen är att odlarna är organiserade i ett kooperativ eller är anställda vid en plantage. Odlarna ska lyftas ur fattigdom och få en möjlighet att leva ett värdigt liv, med mat på bordet, kunna skicka barnen till skolan, få råd med sjukvård med mera. Systemet fungerar, vilket jag själv har kunnat konstatera vid besök hos Fairtrade-producenter på alla tre kontinenter: kaffeodlare i Costa Rica, bomullsodlare i Indien och kaffeodlare och rosplantage-arbetare i Kenya.

”Att bekämpa fattigdom och marginalisering i världen är svårt. Fairtrade välkomnar all seriös forskning om hur systemet fungerar i praktiken.”

David Ndumberi, som odlar kaffe utanför Nairobi i Kenya, är en av dem som jag träffat. Han har tack vare Fairtrade kunnat börja odla också citrusfrukter, som ger kaffebuskarna skugga, vilket ökar kvalitén på kaffet. Han har kunnat skaffa en ko, en gris, ett får och han odlar i mindre skala grönsaker för den lokala marknaden så han har flera ben att stå på.

Försäljningen av Fairtrade-märkt ökar i Sverige, med 9 procent 2017 till ett sammanlagt värde av 3,6 miljarder. 2018 var 72 svenska kommuner Fairtrade City-diplomerade, vilket betydde att fler än fem miljoner svenskar bor i en Fairtrade City-kommun, bland annat i Göteborg och Stockholm. I hela världen finns fler än 2 000 diplomerade kommuner.

Diplomeringen innebär att kommunen ska kunna erbjuda rättvist handlade produkter i sin upphandling. EU-domstolen har bekräftat att det går att ta hänsyn till rättvis handel i offentlig upphandling. Kommuner är skyldiga enligt lag (lagen om offentlig upphandling) att ställa krav på arbetsrättsliga villkor när det finns risk för oskäliga arbetsvillkor.

En Fairtrade City ska ha en lokal styrgrupp som ska genomföra minst fyra informationstillfällen varje år och uppmuntra arbetsplatser att ha rättvis fika. Det lokala utbudet av rättvist handlade produkter i butiker, restauranger, hotell och caféer ska kartläggas med jämna mellanrum.

Diplomeringsavgiften går till föreningen Fairtrade Sverige, som är en ideell förening. Fairtrade AB sköter diplomeringen av svenska företag som vill använda Fairtrade-märket. Bolaget ägs av Svenska kyrkan och LO och vinstmedel går tillbaka till arbetet med att främja Fairtrade.

Rättvis handel går hand i hand med FN:s 17 hållbarhetsmål och det finns ingen motsättning mellan dem. Eftersom Fairtrade-märkningen började i Mexiko i början av 1980-talet är det naturligt att det finns flest kooperativ och plantager där, men de finns också i Afrika och Asien.

Att bekämpa fattigdom och marginalisering i världen är svårt. Fairtrade välkomnar all seriös forskning om hur systemet fungerar i praktiken. Av de elva studier jag tagit del av är den övervägande majoriteten positiva och visar att odlare och producenter får bättre betalt och får resurser att utveckla sitt lokalsamhälle.

Därför utgår jag från att Borås kommer att fortsätta vara en Fairtrade City och utveckla sitt arbete för att bekämpa fattigdomen i världen.

Anders Hjorth, medlem i styrgruppen för Fairtrade City sedan 2008, ordförande i Fair Trade Shop Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.