Debatt

Kyrkan ingen kappvändare

Debatt Artikeln publicerades

Så länge vi läser hela Bibeln och läser som det står blir det väldigt svårt med en annan syn än den att homosexuella relationer inte välsignas av Gud. För oss som vill bygga våra liv och vår tro på Bibeln kvarstår fakta. Det Gud inte välsignar kan inte hans kyrka välsigna. Oavsett opinionsläge, skriver Christian Kastö.

Jodå, Andreas Jonsson, samtalet om HBT finns även inom Pingstkyrkan, och det borde du inte kunnat missa om du varit aktiv på senare år. Till exempel kom Pingsts teologiska nätverk ut med skriften Homosexualitet och kristen tro 2005, där frågan ges en överskådlig, men ändå gedigen genomgång. Där visas hur både bibelsyn, gudsbild, människosyn, världsbild och till och med eskatologi (läran om den sista tiden) spelar in i hur man ser på frågan. Samtalet pågår också internt, i alla fall på ledarnivå, och i alla fall i vår församling, även om vi inte gör det till en större fråga än vad det är.

Att fem–tio procent av våra församlingsmedlemmar är HBT:are i garderoben ifrågasätter jag starkt, utan att för den skull hävda att de inte finns alls. Men både du och jag vet att de procentsatserna är propagandistiska och att många studier pekar på att max två–tre procent av befolkningen har en homo- eller bisexuell identitet. Utrymme finns inte i en replik för statistikrabbel men intresserade kan till exempel kolla på Wikipedia och artikeln Demographics of sexual orientation.

Grundmotsättningen oss emellan är att du inte är nöjd med vad vi kommer fram till i våra samtal och vår bearbetning av frågan. Du har slagit fast var samtalet måste sluta. Trösklarna måste sänkas rejält säger du, och när du talar om att göra det lättare för bi- och homosexuella att vara sig själva inom kyrkan så menar du ju att deras livsstil, inklusive en utlevd sådan sexualitet ska accepteras fullt ut. Eller hur?

Och så länge vi inte landar där så kommer du inte att bli nöjd, oavsett om vi så har frågan uppe dagligen i pastorsteamet och nämner den varje söndag i gudstjänsten. Där har vi den verkliga motsättningen!

Och den motsättningen är inte mellan dig och mig, utan mellan dig och Bibeln. Så länge vi läser hela Bibeln och läser som det står blir det väldigt svårt med en annan syn än den att homosexuella relationer inte välsignas av Gud. Att Gud sedan inte har några som helst problem att skilja på sak och person är en annan sak och allas vår smala lycka, eftersom ingen är utan fel eller brist.

Det är svårare för oss människor i och utanför kyrkan att skilja på personen och handlingen, det erkänner i alla fall jag, men för oss som vill bygga våra liv och vår tro på Bibeln kvarstår fakta: det Gud inte välsignar kan inte hans kyrka välsigna. Oavsett opinionsläge.

Om anpassning till rådande opinion alltid är rätt, då gjorde merparten av tyska kyrkan rätt, som böjde sig under Hitler, och Wilberforce som utifrån sin kristna tro bekämpade slaveriet gjorde fel. Vi kan inte låta enskilda människors känslor eller ett politiskt tryck styra tro och lära, det har vi inte rätt till. Vi har byggt på Bibeln i 2 000 år och det tänker vi fortsätta med, också när den är obekväm för oss eller andra! Sann kärlek stryker inte alltid medhårs.

Och, igen, en öppen och välkomnande kyrka är något mycket mer och större än en politiskt korrekt hållning till HBT, och där jobbar vi, söndag efter söndag, på en gudstjänst för alla boråsare, oavsett ålder, kön, läggning, ursprung, IQ, politisk åsikt, musiksmak, frisyr, socialgrupp, status, ekonomi eller antal facebookvänner. Vi är inte där än, men vi jobbar på det! Välkommen!

Christian Kastö
ungdomspastor Pingstkyrkan Borås