Debatt

Kan p-bolaget tala om vad som gäller?

Debatt ,

När inte ens en bilskollärare vet hur man ska tyda p-skyltar i Borås så är något galet, menar skribenten.

Jag ser att Borås ligger i toppen vad gäller att jaga bilister med p- böter. Kommunen är ju även tidigare (ö)känd för sitt sätt att hantera p- skyltningar.

Så här ett exempel (med åtföljande quiz) på kommunens innovativa förmåga att skapa oklarhet och sannolikt nya fräscha p- böter in i kassan. För här anger man att parkering är såväl tillåten som förbjuden:

Vad gäller alltså här (Östermalm)?

1. P- zon gäller för området och parkering är generellt tillåten.

2. Parkering tillåten endast 2 tim vardagar 9-18 samt lördagar 9-15.

3. Parkering generellt tillåten för boende i området.

4. Parkering tillåten 2 tim vardagar 9-18 samt 2 tim lördagar 9-15 för boende i området.

5. Parkering förbjudet.

Jag frågade en aktiv bilskollärare om detta - som svarade fel!

Jag tillfrågade kommunens p- kontor om detta och fick ett (mycket näbbigt) svar att alla med körkort självklart vet vad som gäller…

På fråga till tekniska förvaltningen uppmanas att man vid tveksamhet skall parkera någon annanstans och därifrån tar reda på vad som gäller…

Det verkar som om kommunens företrädare skulle gå en kurs i basal kundservice, för inget privat företag skulle kunna kosta på sig en sådan attityd.

Svar på frågorna sändes förslagsvis till kommunens p-kontor eller ansvarig för skyltningar vid tekniska förvaltningen.

Lars-Olof Medin