Debatt

Insändare: Visa lite ödmjukhet – Synen är begränsad

Replik Artikeln publicerades
Just det här vill Stig Hallgren slippa se.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Just det här vill Stig Hallgren slippa se.

Svar till Sören Bloom, elektronisk betalare, (BT 20/6).

Av ett otal skäl bör vi behålla kontanterna. För att bara nämna alla de äldre som ännu inte kunnat bekanta sig med kortbetalningen av ett så vägande skäl som att synen inte räcker för att knappa in koden på betalapparaten. Och varför har denne gamle inte bekvämat sig till att korrigera synen, frågar Bloom. Fråga de ideella organisationer av företrädesvis äldre som kämpar för att kontanterna bör behållas. De vet säkert, varför de bör behållas.

Jag riktar en stilla vädjan till Bloom. Om han stiger ut i detta människohav där vi lever, skall han finna, att det finns människor för vilka elektroniken bjuder något oöverkomligt, ja, ett hinder man inte förmår bemästra. Det är därför så många fortfarande inte har dator eller mobiltelefon eller betalkort.

En smula ödmjukhet är, tror jag, på sin plats. Varför präglades förresten dessa nya myntslag vi fått om inte behovet fanns. Att skilja mynten och sedlarna åt är redan det för många ett problem. Vi får lära oss leva med dem också.

Stig Hallgren