Debatt

Jan Ericson: Dags för ett vuxet samtal om skatterna

Politik Artikeln publicerades

Svar till Tommy Josefsson (V), BT 14/11.

Ska man skriva en replik på ett debattinlägg är det ju bra om man dels läser texten, dels försöker förstå vad det är man läser. Först då kan man föra ett vuxet samtal.

Josefsson skriver att jag ”stöder Östling”, och anser att Östling borde känna ”ånger” för sin skatteplanering. Jag nämnde över huvud taget inte Leif Östlings namn i mitt debattinlägg (att BT illustrerade artikeln med ett foto av Östling är en annan sak). Jag delar kritiken mot Östling för hans olämpliga uttalande, vilket han också bett om ursäkt för. Men ingen har visat att han ägnat sig åt någon otillåten skatteplanering. Och vad är det då han ska ångra? Att han inte frivilligt maximerar sin skatt?

Josefsson missade nog att jag skrev att ”jag har stor förståelse för att många upplever att de inte får valuta för sina skattepengar. Men att protestera mot högt skattetryck genom att jobba svart eller på ett olagligt sätt gömma inkomster undan beskattning i skatteparadis är självklart helt oacceptabelt. Det är dessutom straffbart”.

Min poäng är att man måste skilja på olaglig skatteflykt och laglig skatteplanering. Om man anser från politiskt håll att laglig skatteplanering bör motarbetas får man göra det genom ändrad lagstiftning. Inte genom att moralisera över att männi-skor agerar i enlighet med gällande lagar.

Alliansen tog krafttag mot svartarbete och olaglig skatteflykt, och för höjd skattemoral. Till att börja med tecknade vi över 40 skatteavtal och insynsavtal med olika skatteparadis. Vi införde Rut-avdrag och höjt Rot-avdrag som minskade svartjobben. Vi sänkte den orimliga fastighetsskatten. Och vi sänkte skatten på arbete för vanligt folk, vilket enligt forskningen höjde skattemoralen. Trots skattesänkningarna ökade skatteintäkterna och välfärden fick mer resurser.

Josefsson talar om att vi behöver ”mer rättvisa skatter”. Jag misstänker på goda grunder att det i hans värld betyder så nära 100 procent som möjligt. Men det finns välkänd forskning om skatter som visas i den så kallade lafferkurvan. Där ser man att upp till en viss nivå medför höjda skatter ökade skatteintäkter. Men när man passerar en gräns blir effekten omvänd. Höjda skatter leder då till lägre skatteintäkter. Det beror på att människor jobbar mindre och istället börjar byta tjänster med varandra eller jobba svart. Detta samband kommer nog tyvärr Vänsterpartiet aldrig att förstå.

Slutligen – det enda sättet att värna om en hög skattemoral är att medborgarna upplever att skattepengarna används till rätt saker. I dag är det alltför många som inte känner det. Inte minst de som arbetar inom vård och omsorg.

Jan Ericson (M), riksdagsledamot från Ubbhult, Sjuhärad