Debatt

Israelerna bör lära av Jesus

Gunnar Olofsson, Borås ,

Som kristen kan jag inte acceptera detta" skriver Kersti R i BT (6/7) - och menar då att Israel ensidigt kritiseras för sin politik mot palestinierna. Kersti R menar att "judar utsätts för förföljelser i så gott som hela världen" vilket motiverar att man skapar ett hemland för "alla världens judar i Israel" – även om det kräver att man lägger beslag på andra människors mark som då blir "områden under Israels kontroll".

Som far till judiska barn kan jag intyga att inget av dem någonsin haft problem med sin härkomst. Detta gäller judar i nästan hela världen. Antisemitism är ett problem i några få länder, framför allt i Europa – igår i Tyskland under nazitiden, idag i vissa östeuropeiska länder – och måste hanteras där den dyker upp. Rasism löser vi inte genom att de som förföljs flyr.

Att ta andra människors egendom är dessutom ett tydligt brott mot det sjunde budordet "Du skall icke stjäla" – och alltså synnerligen okristligt. Istället bör israelerna lära av Jesus och lämna tillbaka den mark de orättmätigt  tagit, så att palestinierna kan upprätta sin stat vid sidan av Israel.

Som helhet är Kersti R:s budskap i BT något jag hoppas inga ärliga kristna tar till sig utan istället bestämt avvisar.