Debatt

Inga sparkrav väntar förskolan

Förskola Artikeln publicerades

Svar till Mattias Karlsson (M), BT 27/12.

Allt fler förskolebarn i Borås får nya, fina och pedagogiskt välanpassade lokaler. Vi har arbetat med att åstadkomma detta under flera år redan. Vi har också kommit en bra bit på vägen och självklart ska vi fortsätta bygga riktigt bra förskolor – snart ska till exempel nybyggen i Fristad och på Norrby tas i bruk.

När det gäller bemanningen har Borås stads förskolor också varit på rätt väg i flera år, med färre barn per vuxen. Inför det kommande året ser det lovande ut. Förskolenämnden har fått kompensation i kommunfullmäktiges rödgröna budget för de ökade lokalkostnader som nya förskolor innebär. Inga sparkrav är att vänta och vi kommer att arbeta vidare med att försöka sänka antalet barn per vuxen ytterligare.

Sammanfattningsvis ser det helt enkelt ut att kunna bli ett bra år för de barn som går i stadens förskolor. Debattartikeln från Mattias Karlsson (M) är en spekulation som riskerar att oroa föräldrar i onödan och något annat syfte än att plocka politiska poäng på lös grund är svårt att se.

Extra märkligt blir detta försök eftersom hans eget parti, Moderaterna, i sitt budgetförslag för 2018 i stora drag reserverade lika mycket pengar till förskolan som vi gör i den rödgröna budget som nu gäller. Antingen vet Mattias Karlsson inte detta eller så låtsas han att han inte vet – båda alternativen är ungefär lika illa.

Jag har ett bättre förslag för det kommande årets arbete i förskolenämnden. Vi och Moderaterna är helt överens om att barnen i vår stad ska erbjudas bra förskolor i ändamålsenliga lokaler. Jag tycker att vi gräver ner konstruerade stridsyxor och koncentrerar oss på ett gott samarbetsklimat i nämnden med målet att fylla de nybyggda och de befintliga förskolorna med riktigt bra verksamhet.

Leif Johansson (S), ordförande i förskolenämnden