Debatt

Inför legitimation för kuratorer

Debatt Artikeln publicerades

Kuratorer är den enda högskoleutbildade yrkesgrupp i vården som saknar legitimation. Det är hög tid att ändra på det, anser Jenny Ek och Evert Blohmé.

För en effektiv och mänskligare vård är kuratorn viktig. Idag lider 30 procent av primärvårdens patienter av psykiska problem. Det är en hög siffra! Många av patienterna befinner sig i kriser på grund av ett plötsligt dödsfall i familjen, skilsmässa eller svår sjukdom hos sig själv eller i familjen. I sådana lägen är det inte i första hand medicin som behövs, utan i stället samtal med psykosocial expert.

Människor med social problematik behöver stöd i sina kontakter mellan olika myndigheter och hälso- och sjukvården. Kuratorn är den i vården som har bäst kunskap om de berörda myndigheterna.

Tänk en familj med ett multihandikappat barn. De måste ha tät kontakt med habilitering, olika kliniker, läkare, Försäkringskassan och handikappomsorgen. När föräldrarna blir så slutkörda att deras arbete och hälsa blir lidande uppstår allt för ofta relationsproblem med kris som följd. I sämsta fall går föräldern hem från doktorn med recept på sömn- och antidepressiv medicin.

I bästa fall hänvisar doktorn vidare till kuratorskontakt. Vi är övertygade om att det inte i förs-ta hand är medicin patienten behöver, utan stöd och hjälp för att förhålla sig till sin situation och dessutom praktisk hjälp för samordning av de olika kontakterna.

Tänk på den unga kvinna som blivit utsatt för ett våldtäktsförsök. Hon är i kris och behöver någon utomstående att prata med. Hon söker hjälp på sin vårdcentral och får om allt fungerar väl kontakt med kuratorn som bokar in en serie samtal.

Tänk på patienten som just fått en diagnos om en svår kroppslig sjukdom. Kan hon fortsätta att bo hemma? Vilken hjälp kan hon få för att klara vardagen? Hur ska de anhöriga klara av den nya situationen? Finns det någon de kan rådgöra med?

Trots att kuratorn har eget patientansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och är verksam inom områden med mycket hög betydelse för patientsäkerhet, saknas legitimation! Kuratorer är den enda högskoleutbildade yrkesgrupp i vården som saknar legitimation.

Historiskt är det fortfarande så att ohälsa som har sin grund i sociala faktorer inte räknas lika mycket som fysiska sjukdomar. Det är belagt att människor med sociala problem oftare går till läkare än andra. För att ge dem adekvat hjälp och för att frigöra läkartid skulle legitimation för kuratorer ge en effektivare vård samt legitimitet.

Med en legitimation följer nämligen en skarp tillsyn från Socialstyrelsen och sanktionsmöjligheter mot den som missköter sig. Avsaknad av legitimation innebär å andra sidan att yrket inte är skyddat och att patienten inte kan vara säker på att den kurator man möter är utbildad för sin uppgift.

Det innebär dessvärre också en risk för att yrket på sikt urholkas och försvinner, vilket skulle drabba patienter och hela vården. Eftersom patientsäkerhetslagen inte gäller kuratorn, väljer okunniga arbetsgivare i stället lägga över arbetsuppgifter på andra yrkesgrupper.

Inom den närmsta framtiden avgörs frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården av socialdepartementet och riksdagen. Det är hög tid att Sverige likställer psykosocial ohälsa med fysisk. Patienter med psykosocial ohälsa ska ha samma skydd och trygghet som övriga.

Vi tycker att länets riksdagsledamöter ska agera i frågan och stödja oss i kravet på legitimation för kuratorerna i länet.

Jenny Ek
ordförande regionföreningen Södra/mellersta Älvsborg, Akademikerförbundet SSR

Evert Blohmé
förbundsstyrelseledamot, Akademikerförbundet SSR