Debatt

Inför leasingcykel som friskvårdsbidrag

Cykling Artikeln publicerades

Enligt en Sifoundersökning tycker tre av fyra svenskar att arbetsgivare bör kunna ge sina anställda en skattefri cykelförmån för att öka cykelpendlingen till och från jobbet. Men i dag saknas det ekonomiska stimulanser till ökat cyklande som riktas mot arbetsgivare.

För att arbetspendling med cykel på allvar ska kunna konkurrera med bilen behöver den jämställas även ur förmånssynpunkt. Arbetsgivare kan i dag skattegynna cykling på gym genom friskvårdsbidrag, men har inte den möjligheten om arbetstagaren använder en riktig cykel för att ta sig till och från arbetet.

Fossilfritt Sverige har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett förslag till klimatminister Isabella Lövin (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP) om att regeringen bör ge möjlighet för arbetsgivare att erbjuda cykelförmån som friskvårdsbidrag.

Det är tydligt att Sverige här kan lära från andra länder. I Wien kan tjänstecyklar användas privat, men förmånsvärdet anses vara noll och ger därför inte upphov till extra beskattning. För danskarna är förmånen skattefri då cykeln används vid resor till och från arbetet. Danska arbetsgivare kan dra av hela kostnaden för en cykel som används i arbetet.

Ett av de mer etablerade exemplen är Storbritanniens Cyclescheme, där anställda med leasingupplägg får göra bruttolöneavdrag med en uppskattad besparing på 25–42 procent jämfört med privat cykelägande.

Försäljningen av elcyklar börjar nu ta fart i Sverige. Under 2016 såldes 45 000 elcyklar – en ökning med 50 procent från 2015. En viktig effekt av att arbetsgivare erbjuder cykelförmåner är att fler personer kan stimuleras till att börja cykelpendla.

Vi föreslår därför att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur dagens regelverk kan förändras så att arbetsgivare kan ge sina anställda en skattefri cykelförmån för att öka cykelpendlingen till och från arbetet. Leasingcykel som friskvårdsbidrag har potential att få hjulen att snurra fortare för cykelpendlingen.

Svante Axelsson, regeringens samordnare Fossilfritt Sverige

Anders Roth, mobilitetsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet