Debatt

Ida Legnemark skjuter sig själv i foten

Debatt ,

Svar till Ida Legnemark, BT 21/8.

Ida Legnemark (V) börjar sin artikel med rubriken ”Dags att göra om i hemtjänsten” (BT 21/8) med att beklaga sig över att både politik och förvaltning nu måste släppa prestigen och ompröva beslut. Det som Legnemark inte väljer att berätta är att hon själv sitter som ordförande i vård- och äldrenämnden – där de rödgröna har egen majoritet.

Vi undrar varför hon väljer att framställa sig som opposition när det är hon som ansvarar för äldrevården och således har kunnat styra och förändra bäst hon själv velat sedan den nya nämnden startade vid årsskiftet 2017. Och hur mår egentligen det rödgröna styret när Vänsterpartiets gruppledare är tvungen att skriva en debattartikel med sina inspel till budget?

Borås har i grunden en bra äldrevård med många medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att den som blivit gammal, och kanske också är sjuk, ska kunna leva sitt liv så gott och självständigt som möjligt. Det är ett jobb som de allra flesta beskriver som meningsfullt, men också tungt – både fysiskt och mentalt. För att en bra äldreomsorg ska kunna bli ännu bättre behöver vi säkra en så god arbetsmiljö som möjligt för vår personal.

Allianspartierna i vård- och äldrenämnden vill självfallet också få till förbättringar inom vår äldrevård. Men oavsett vilka åtgärder som genomförs får vi aldrig glömma att det är individer vi talar om. Brukarperspektivet måste alltid vara A och O i organisationen samtidigt som personalen måste få känna sig hörd och behandlas på ett humant sätt. Vi måste hitta ett system där du som gammal träffar så lite personal som möjligt och där personalen känner stolthet över sitt arbete och att de har inflytande över sin arbetssituation.

Vi får inte heller glömma att en ny organisation, där tre olika arbetssätt från de tidigare stadsdelarna nu har börjat integreras, måste få ta den tid som krävs.

Vi från Alliansen har länge påpekat de höga sjukskrivningstalen, vilket hör ihop med en bristfällig arbetsmiljö. Personalomsättningen inom äldrevården är skrämmande hög. Det visar siffrorna (inklusive pensionsavgångar) för 2016:

* Undersköterska, äldreomsorgen, 16 procent.

* Vårdbiträde, äldreomsorgen, 23,8 procent.

En stor del i den kritik som framförts har handlat om bemanningsverktyget Timecare som inte fungerar tillfredsställande. Systemet innebär minutplanering där transporttiden mellan brukarna inte räcker till, ändå är inte personalen mer än 60 procent av sin arbetstid hos de äldre. Vad är det för fel med planeringen? Det är oerhört viktigt för oss att detta utreds grundligt för att se vad som går att förbättra.

Alltför ofta glöms de äldre bort för att de inte ropar tillräckligt högt. I vårt välfärdssamhälle ska de äldre leva gott och med största möjliga frihet. Alla har rätt till en trygg ålderdom där man vet att omsorgen fungerar.

alliansföreträdarna i vård- och äldrenämnden gm

Kerstin Hermansson (C)

vice ordförande

Anna-Clara Stenström (M)

Johan Wikander (L)

Ingela Hallgren (KD)