Debatt

HBTQ måste högt upp på agendan – både i EU och i Borås

pride Artikeln publicerades
Foto: Valentina Petrova

HBTQ-rättigheter är både på frammarsch och tillbakagång internationellt, konstaterar Fredrick Federley och Oscar Undevall (C).

Flera europeiska länder har tagit kliv framåt, men samtidigt ser vi hur homosexuellas rättigheter kränks runt om i världen. Vi måste se till att frågan fortsatt ligger högt upp på den politiska agendan, både lokalt och internationellt. Just därför är Pride i Borås viktigt.

Förra året blev samkönat äktenskap lagligt i Tyskland och Malta, 2019 kommer det bli lagligt även i Österrike. I april förra året beslutade Europeiska domstolen att krav på sterilisering för ett legalt könsbyte kränker mänskliga rättigheter, och som en följd måste alla Europarådets medlemsstater anpassa sin lagstiftning till den nya lagen.

Vi har kommit långt, både i Sverige och i Europa, med HBTQ-rättigheter. Men längre kan vi. Äktenskap eller civila partnerskap mellan samkönade är fortfarande inte lagligt i hela EU. Detta gör även att vissa medlemsstater, exempelvis Polen och Lettland, inte erkänner giftermål mellan samkönade från andra EU-länder.

Detta är fortfarande ett problem vi måste ta tag i på EU-nivå. Fri rörlighet, den grundläggande principen för EU:s inre marknad, måste gälla även här. Homosexuella par kan inte tappa sin legala status som familj när de åker från ett europeiskt land till en annan. Har de dessutom barn, och olyckan är framme, kan detta bli ett riktigt stort problem när det gäller regler angående anhöriga, vårdnadshavare och erkännande av adoption av ett samkönat par.

Att påverka opinion och politiska processer i medlemsstater tar tid, kraft och ork – men den viljan finns, och resultaten syns. I EU:s opinionsundersökning om HBTQ-acceptans växte andelen som var positiva till samkönat äktenskap i alla 28 av EU-länderna mellan 2006 och 2015.

I november sa Turkiets president Erdogan att HBTQ-personer strider mot allmän moral, och kritiserade de lagar i Turkiet som finns till för att skydda HBTQ-personer. I Tjetjenien mördas HBTQ-personer, i Indonesien har en särskild insatsstyrka startats som ska slå till mot ”HBTQ-sjukan”. Angrepp såsom dessa ser vi på gång på gång runt om världen, där HBTQ-rättigheter undermineras och ifrågasätts.

Gemensamt utgör EU världens största handelsmakt, med ett BNP större än både USA:s och Kinas. Med ekonomisk makt kommer politisk makt, och här har EU möjligheterna att markera att HBTQ-personers rättigheter är mänskliga rättigheter och är precis lika viktiga.

Att vi fortsätter att kontinuerligt bekräfta HBTQ-rättigheter, både internt och globalt, har aldrig varit viktigare. Vi måste fortsätta kampen för HBTQ-personers rättigheter och mot diskriminering. Centerpartiet står stolt upp för allas rätt att älska den man vill. I Borås, i EU-parlamentet, i riksdagen. Före, under och efter Pride i Borås. 

Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker

Oscar Undevall, ordförande, Centerpartiet Borås