Debatt

Har ingen lärt sig av EMC?

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Anton Hedberg

SD i Borås är kritiskt till den externa utredning som granskat turerna kring EMC-projektet på Sobacken.

Att PWC:s slutrapport angående EMC-projektet på Sobacken inte kan vara fullständig med tanke på uppdragets utformning och begränsade tidsåtgång, får man ha förståelse för. Att man dock inte intervjuar och lyssnar till bolagets samtliga styrelseledamöter, som i juridisk mening är bolagets yttersta representanter, har vi ingen förståelse för.

Man kan till och med gå så långt som att säga, att det borde vara en absolut lägsta nivå för en seriös genomlysning.

Hade PWC så gjort, hade de uppmärksammat det faktum att minst en ledamot inte fick tillgång till det material som efterfrågades på grund av att bolagets ledning bland annat hävdade sekretess mot en av dess egna styrelseledamöter. Knappast hade PWC då kommit till slutsatsen att samtliga inom bolagets styrning var tillfreds med den information som stod till buds.

Den debattartikel jag skrev, vilken publicerades den 21 oktober 2017 med rubriken ”Delat ansvar är inget ansvar”, är tyvärr lika aktuell nu ett år senare.

Vår uppfattning är att debatten saknar två av de viktigaste bristerna:

Styrelsens sammansättning, som tyvärr utgår från partitillhörighet, tar inte hänsyn till vilken kompetens styrelseledamöterna besitter. Styrelsens storlek är också anmärkningsvärd med ett större antal styrelseledamöter än hos till exempel Ericsson AB.

Borås stads bristfälliga styrstruktur där bolagsstyrelserna i praktiken alltför ofta fungerar mer som målvakter än som styrande.

Vid några tillfällen blev jag hänvisad till ”en särskilt tillsatt politiskt styrgrupp” med Ulf Olsson (S) i spetsen” ansvarande för EMC-projektet mer i detalj. Den särskilt utsedda styrgruppen bytte sedermera, när vindarna tilltog, benämning och kallas nu i PWC:s rapport för ”ägardialog”…

Flertalet känner väl till att ägarna till ett bolag utser företrädare att styra bolaget genom att tillsätta en bolagsstyrelse. När Anna Svalander (L) den 5 november säger till BT: ”Vi som ägare borde kanske haft mer än bara ägardialog, vi kanske borde ha styrt mer”, så blir jag fundersam och undrar hur hon tänker.

Är Borås energi och miljös styrelse inte ägarens utsedda representant? Vill Svalander omforma styrelsen till att bli ännu större målvakt än vad vi redan är i dag, eller vill hon helt skriva om aktiebolagslagen? Om Anna Svalander vill vara med och styra bolaget vore det naturligt att hon blir ledamot i styrelsen. Det finns tillräckligt många redan i dag som vill vara med och styra, men utan att ta ansvar.

Kristian Silbvers (SD), styrelseledamot, Borås energi och miljö

Jonas Ellerstrand (SD), styrelsesuppleant, Borås energi och miljö

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.