Debatt

Hanteringen av Kyllaredsgymnasiet under all kritik

Debatt Artikeln publicerades
Vi frågar oss om verksamheten som hittills har bedrivits med hög kvalité på Björkängsgymnasiet kan bevaras när lärarna splittras, skriver debattörerna.
Foto: Lars-Åke Green
Vi frågar oss om verksamheten som hittills har bedrivits med hög kvalité på Björkängsgymnasiet kan bevaras när lärarna splittras, skriver debattörerna.

Bristande politisk styrning och ledning har under lång tid lett fram till att Borås stad nu har att hantera tomma lokaler som årligen kostar 11,3 miljoner kronor. Det kan ju inte kallas något annat än slöseri med boråsarnas pengar, påpekar skribenterna.

I juni 2018 beslutades att Björkängsgymnasiets lokaler skulle användas till grundskola och att gymnasieskolans elever på individuella programmet skulle flytta till nya lokaler på Kyllared. Inför denna förändring fördes ingen diskussion om hur gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden såg på det individuella programmets framtid annat än att nuvarande organisation skulle gälla. Kommunfullmäktige beslutade att lokaler skulle hyras fram till 2034 med en årlig kostnad på drygt 8 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. När lokalerna är färdiga att flytta in i nås vi av beskedet att nämndens ordförande är beredd att lägga miljonerna på luft, när individuella programmet inte längre ska vara i de färdigställda lokalerna.

Att förändra en organisation är i sig inget dramatiskt och brukar föregås av en ordentlig genomlysning av förutsättningar. En sådan brukar innehålla analys av verksamhet samt en vision eller strategi som talar om vart man är på väg. I det som nu sker saknas allt detta. Vår uppfattning är att genomgripande organisationsförändringar ska föregås av ett gott förberedelsearbete. Det borgar för ett gott resultat. Snabba, ogenomtänkta åtgärder där konsekvensanalyser görs efter beslut riskerar blir riktigt dåliga. Det må så vara, att de styrande partierna under lång tid har samtalat med varandra om genomgripande förändringar, och är överens om det, men de kan inte ställa krav på oppositionens partier att vi per omgående ska bifalla tankegångar som aldrig delgivits oss. Det är de styrande partiernas ansvar att presentera ett beslutsunderlag som gör att alla ledamöter i nämnden känner sig trygga med att det är ett rätt och riktigt beslut som ska fattas.

”Återigen har de styrande partiernas brist på både visioner och strategier lett fram till ett förhastat beslut som i värsta fall drabbar just dem som de säger sig värna om. Eleverna.”

I beslutsunderlaget hänvisas till svårigheter med busskommunikationer, att det långsiktigt inte är hållbart att bedriva verksamhet på Kyllared, samt att gymnasiechefen sagt upp sig. Det handlar inte i grunden om att man har en genomtänkt idé om hur individuella programmet ska utvecklas på bästa sätt så att eleverna erbjuds en undervisning med hög kvalité. Det anser vi är olyckligt och ovärdigt en stad som Borås.

I diskussionen lyfts elevernas bästa som motivering för att genomföra förändringen. Ett argument är att minska skolsegregationen. Det som inte alls framgår i den diskussionen är om det handlar om huruvida elever ska inkluderas, integreras eller i värsta fall bli exkluderade på de nya skolorna. Någon handlingsplan för hur förändringen ska genomföras på alla gymnasieskolor finns inte. Vi frågar oss om alla mottagande gymnasieskolor är väl förberedda på förändringen. Vi frågar oss också om verksamheten som hittills har bedrivits med hög kvalité på Björkängsgymnasiet kan bevaras när lärarna splittras. Att individuella programmets elever placeras på de olika gymnasieskolorna i Borås kan vara till nytta och glädje för eleverna i det fall som det finns en genomtänkt handlingsplan, såväl för elever och personal på Björkängsgymnasiet som för mottagande gymnasieskolor.

Om de styrande politikerna hade haft en vision och strategi klar om hur gymnasieskolan i Borås ska utvecklas så hade aldrig något kontrakt tecknats med lokalförsörjningsnämnden om att hyra fastigheten på Kyllared. Istället hade det påbörjats ett planerat och genomtänkt förändringsarbete där individuella programmet erbjuds på varje gymnasieskola i Borås.

Återigen har de styrande partiernas brist på både visioner och strategier lett fram till ett förhastat beslut som i värsta fall drabbar just dem som de säger sig värna om. Eleverna.

Vår slutsats är att bristande politisk styrning och ledning under lång tid har lett fram till att Borås stad nu har att hantera tomma lokaler som årligen kostar 11,3 miljoner kronor. Det kan ju inte kallas något annat än slöseri med boråsarnas pengar.

Om det finns några vinnare eller förlorare i hanteringen av Björkängsgymnasiets splittring vet ingen. Våra farhågor är dock, att det alltid är den som ska nyttja kommunens tjänster som förlorar när det går prestige i politiskt beslutsfattande.

Annette Carlson (M), kommunalråd

Oliver Öberg (M), vice ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lisa Berglund (KD), ledamot, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.