Debatt

Gräv inte gropar för företagen

Näringsliv Artikeln publicerades

Återigen kommer det rapporter om att företag drabbas av problem och intäktsbortfall när kommunen gör om gator. Den här gången är det vid Gässlösa.

Mindre företag har ofta små marginaler, varför det kan bli förödande om man under en längre tid inte får några intäkter alls, eller betydligt lägre än normalt. Risken är också att kunder inte återvänder. Vår välfärd bygger på att det finns företag, små och stora, som skapar jobb och inbringar skattepengar. I det här fallet handlar det också om djurägare som behöver vård till sina husdjur och inte hittar.

I en motion till kommunfullmäktige i Borås har jag lyft problemet. Det är viktigt att kommunen har en dialog i god tid med dem som drabbas när kommunen planerar större förändringar. Självklart måste det ske förändringar i en stad som växer. Ibland visar det sig dock att det skulle bli alldeles för stora konsekvenser för enskilda näringsidkare. Då måste kommunen i samråd med de drabbade undersöka om det finns alternativ till den planerade ombyggnationen som gör konsekvenserna mindre kännbara för affärsidkarna.

Den som fattar beslut inom kommunen måste vara medveten om hur en enskild näringsidkare kan drabbas ekonomiskt.

I september 2017, ett år efter jag lämnade in motionen, fick jag svar. Ett positivt sådant som fastställdes av kommunfullmäktige. Kommunen ska ”utarbeta en rutin för att kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som påtagligt berör verksamheterna. Rutinen ska löpande utvärderas och dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den.”

Det har nu gått fyra månader sedan beslutet. Även om kommunen ännu inte hunnit ta fram en rutin är det märkligt att kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S), i intervju i Borås Tidning inte nämner ett ord om att det är viktigt att ha en dialog, utan bara krasst säger ”att ännu fler kommer att beröras”.

Har Ulf Olsson glömt bort beslutet som fattades av ett enigt kommunfullmäktige?

Liberalerna anser att det offentliga måste värna de välståndsbildande krafterna. Den som fattar beslut inom kommunen måste vara medveten om hur en enskild näringsidkare kan drabbas ekonomiskt. Väl fungerande och växande företag skapar jobb, som i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter vilka bidrar till pengar till en bra välfärd.

Anne-Marie Ekström (L), ersättare kommunfullmäktige Borås