Debatt

God arbetsmiljö är avgörande för Säs

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Jan Pettersson

Svar på insändaren ”Kan ledningen för Säs se medarbetarna i ögonen?”, BT 5/12.

Tack för ditt engagemang för en bättre sjukvård. Samma engagemang finns i allra högsta grad hos mig och i sjukhusledningen, där samtliga verksamhetschefer ingår.

Säs är ett stort sjukhus med ett omfattande vårduppdrag – vi har över 400 000 patient- besök per år och omsätter över fyra miljarder kronor. Våra resurser och vårduppdrag ökar också till följd av att samhället förändras. Människor lever allt längre och med hjälp av ny kunskap och teknisk utveckling hjälper sjukvården allt fler patienter till en bättre hälsa. Om man tittar bakåt kan man se en enorm utveckling inom sjukvården och denna utveckling måste fortsätta framöver för att vi ska kunna möta framtidens behov.

”Vi måste även effektivisera dagens metoder och arbetssätt för att ha råd med det nya, till exempel nya läkemedel.”

Vi har en god samverkan med våra vårdgrannar inom primärvården och i kommunerna. Tillsammans arbetar vi för en nära vård där människor bara ska behöva vara på sjukhus när det verkligen behövs. Till exempel har vi infört flera närsjukvårdsteam som möter patienten redan i hemmet. Vi arbetar också med att stärka patienterna till att bli mer delaktiga i sin vård, bland annat med hjälp av digitala lösningar. Vi måste även effektivisera dagens metoder och arbetssätt för att ha råd med det nya, till exempel nya läkemedel.

För att kunna göra ett bra arbete är naturligtvis arbetsmiljön viktig. Just nu pågår ett omfattande arbete med att utveckla arbetssätt och arbetsmiljö inom slutenvården på Säs. Detta sker i ett gott och nära samarbete med vårdenhetschefer och fackliga organisationer. Tillsammans utvecklar och introducerar vi nu enhetliga principer för bemanning av slutenvårdsplatser och vi inför enhetliga arbetssätt som visat sig ha fungerat allra bäst. Det skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och för fler öppna vårdplatser.

Det är också viktigt att vi använder alla kompetenser på rätt sätt för att vi ska räcka till inom sjukvården. Det gäller inte minst för sjuksköterskor, då vi vet att vi har en brist i hela landet. Verksamheterna genomför därför ett stort arbete som vi kallar Rätt använd kompetens (RAK), som bland annat innebär att sjuksköterskor och läkare ska kunna få avlastning med vissa arbetsuppgifter för att kunna ägna sig ännu mer åt sina kärnuppgifter.

Vi kan se att Rätt använd kompetens har lett till många konkreta förbättringar på olika håll inom Säs och även en bättre arbetsmiljö. Vi fortsätter förstås med det arbetet. Medicinska resultat och patientsäkerhet är avgörande och vi har en noggrann uppföljning. Här finns ständigt saker att förbättra, men vi ser också goda resultat inom många områden, som till exempel inom trycksår. Genom bättre arbetssätt och uppföljning har vi minskat trycksåren till nära noll på Säs – ett resultat som är i toppklass i Sverige.

En god arbetsmiljö där kompetenta medarbetare trivs och känner delaktighet är helt avgörande för att vi ska kunna göra ett bra arbete gentemot våra patienter. Att fortsätta utveckla vården är helt nödvändigt. För mig är det därför viktigt att möta och samtala med både chefer och medarbetare i vår organisation, både om det som fungerar bra i dag och om det som kan förbättras och utvecklas. Jag är därför tacksam att få synpunkter. Kontakta mig gärna för ett samtal.

Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.