Debatt

Ge utsatta kvinnor upprättelse

Mansvåld Artikeln publicerades

Som kvinnor, och i synnerhet utsatta kvinnor, får vi lära oss att leva med alla former och nivåer av våld. Vi får höra att det inte var så farligt, att vi borde komma över det och att vi, i fall där barn finns med i bilden, måste samarbeta med vår förövare. Vittnesmålen om hur våldet får fortsätta och upprepas är oräkneliga och varierande. Våldet, i form av varierande grader av kränkning, ut-övas inte bara av förövare utan även av samhällsaktörer.

En kvinna vittnar om hur hon efter en våldtäkt blir utskälld av personalen på sjukhuset vid ankomsten eftersom hon inte har med sig ett eget ”rape kit”. Hon bryter ihop och kämpar för att få vardagen att gå ihop. Ekonomin rasar, det finns ingen försäkring som täcker våldtäkt. En annan kvinna får utstå hot, misshandel och sexuellt våld under flera år. Hon vågar till sist lämna och allt anmäls, men ord står mot ord. Trots att hon samlat bevis läggs utredningen ner. Hon lämnade för att skydda barnen och nu sitter hon mitt emot en socialsekreterare som förklarar för henne att utan en dom så har det inte hänt. Och har det ändå hänt är det ju dig han skadat, inte barnen. De har inget med det att göra.

Eller till sist, kvinnan som såg sig själv krympa bit för under år av ord, värsta sorten du kan tänka dig. Barnen kom och hon levde upp för att tryckas ner lika snabbt.

Friheten togs gradvis ifrån henne. När hon lämnar honom har hon varken kontaktnät, jobb eller ett öre sparat på banken. Hon jobbade ju för hemmet och familjen. På mötena med familjerätten försöker hon sträcka på sig lite, och försöker höja rösten hon lärt sig viska med, men det är svårt. Allt var så nytt. Hon var inte van och lyckades inte utstråla den där styrkan som hon så gärna ville. Han var charmig, hade ett bra boende för barnen – huset hon lämnade. Han tjänade bra med pengar – han behövde aldrig tänka på något annat än karriären, så klart han gjorde det.

Vi vill att det ska tas särskild hänsyn i fall där våld i nära relation finns.

När han fick vårdnaden om barnen blev hon sjukskriven på obestämd tid. Hon orkade helt enkelt inte mer. Även i de fall där mannen döms förringas kvinnans upplevelse. Trots trakasserier både inifrån och utanför anstalten snålas det med kontaktförbud. Återigen läggs ansvaret över på kvinnan. Polisen menar att det är kvinnan som ska ansvara för att hon inte ska bli trakasserad. Kvinnan ska slänga breven, byta nummer, byta mejl, blocka åtskilliga nummer och så vidare. Förövaren får hållas, varför?

Vi från Supportgrupp för utsatta kvinnor vill att utsatta kvinnors situation, vad den innebär och hur de bemöts och tas om hand om inom den välfärd de varit med och byggt upp, skall utredas. Vi vill att polis och åklagares arbete ska förbättras när det kommer till att tillsammans möjliggöra att dessa kvinnor åtminstone kommer till en rättegång och får sitt mål prövat. Vi vill att socialtjänsten, polisen och vården får genomgå adekvat utbildning för att bättre kunna möta och hjälpa utsatta kvinnor. Vi vill att det ska tas särskild hänsyn i fall där våld i nära relation finns. Både till kvinnan som blivit utsatt men framför allt till barnen, som i många fall tvingas till umgänge, där barnet upplevt våld både som åskådare och nu riskerar att även uppleva våld som utsatt.

Barnen blir även i många fall av våld i nära relation bara ytterligare ett sätt att kontrollera och utöva våld mot mamman, men nu med statens och goda vilja. Sist vill vi att kommuner skall åläggas att efter de direktiv som förhoppningsvis kommer efter utredningens slut, ta fram en kommunal handlingsplan för hur de arbetar för att förbättra utsatta kvinnors situation. Vi vill att utsatta kvinnor skall kunna söka upprättelse utan att mötas av nedprioriteringar och att förminskas.

Det är vår kamp och i dag kommer vi vara en del av den viktiga manifestation som hålls på Stora torget i Borås klockan 13. Där står vi upp mot mäns våld mot kvinnor och kämpar för upprättelse för utsatta kvinnor.

Supportgrupp för utsatta kvinnor gm dess grundare Merly Åsbogård

Johanna Jokinen, aktivist och medarrangör till Stoppa våldet! Upprättelse nu!