Debatt

Ge alla rätt till samma vård

Debatt ,
Foto:Claudio Bresciani/TT

Ett humanitärt samhälle kan inte låta asylsökande och papperslösa riskera sin hälsa i ett godtyckligt system, anser skribenterna.

Vi i Vänsterpartiet i Västra Götaland föreslår att asylsökande och papperslösa vuxna ges rätt till samma vård som alla andra i Sverige. Vi ser rätten till bästa möjliga hälsa som en mänsklig rättighet där det inte skall göras skillnad mellan människor. Upplevelser av krig och förtryck, osäkerhet om framtiden och oro för anhöriga ökar risken för ohälsa. Desto viktigare är det med rätt till full hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdslagen grundar sig på att alla människor har rätt till vård efter behov, oavsett bakgrund. Men rätten till sjukvård för asylsökande och papperslösa regleras ändå i särskild lag. Den vård som ges till asylsökande och papperslösa vuxna är dels akutvård, dels det som benämns ”vård som inte kan anstå”. Det uttryck som valts, ”vård som inte kan anstå”, är inte medicinskt definierat.

Vårt förslag underlättar vardagen för vårdpersonalen. De behöver inte längre göra gränsdragningar beroende på vem som söker vård. De ska kunna bemöta och vårda alla lika, vilket är det enda moraliskt försvarbara sättet att ge vård.

Signalen i att Västra Götalandsregionen står för allas rätt till vård efter behov är viktig. Vi ser inte att ett humanitärt samhälle kan låta asylsökande och papperslösa riskera sin hälsa i ett godtyckligt system. Västerbotten och fem andra landsting har beslutat att papperslösa och asylsökande får vård på samma villkor som svenska medborgare. Vi anser att det är dags att Västra Götalandsregionen gör samma humanitära ställningstagande och sätter principen om alla människors lika värde och rätt till full hälso- och sjukvård främst.  

Eva Olofsson (V)

regionråd

Marjan Garmroudi (V)

ledamot i regionfullmäktige