Debatt

Frihandel skapar jobb och tillväxt

Debatt Artikeln publicerades

Replik. Svar till Malin Björk och Ida Legnemark (V), BT 30/4.

Föga förvånande motsätter sig Malin Björk och Ida Legnemark (V) frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP.

Man försöker återvinna gamla myter om vårdföretag för att driva sin agenda mot frihandel. Det är myter som hotar det som har gjort Sverige till ett rikt land med en bra välfärd för alla.

Privata vårdföretag har högre löner, mer nöjd personal och lägre sjukskrivning, men det har nu inte med saken att göra. Jag är inte fixerad vid vem som utför välfärd så länge den är bra. Men falska påståenden måste bemötas, särskilt när de används för att skapa nya myter om något helt annat.

Så låt oss tala om frihandelsavtalet med USA och om investeringsskyddet. Det handlar inte om att köra över demokratiska beslut om hur svensk sjukvård utformas. Investeringsskydd behövs för att mindre nogräknade regimer, som V ofta vurmat för – såsom Venezuela – beslagtagit privat egendom med våld. Det krävs regler för att företag ska våga investera.

Jag vet inte med Björk och Legnemark, men i min värld måste även stater hålla sig till lagar och ingångna avtal, oavsett om de är stora eller små, fattiga eller rika. Därför bör vi givetvis kräva att investeringar mellan EU och USA skyddas av liknande regler som Sverige redan slutit med ett 50-tal andra länder.

Men det finns ytterligare en aspekt som V missar. Vår sjukvård står nu under hård press på grund av den antibiotikaresistens som kanske kommer att bli en lika viktig fråga som klimatförändringarna.

Vi kan ganska lätt stoppa amerikanskt antibiotikabehandlat kött vid den europeiska gränsen, men resistenta bakterier struntar i gränser, tullar och kvoter. Genom dessa förhandlingar har vi en möjlighet att sätta press på USA och gemensamt komma fram till en lösning.

Detta kommer att bli världens största frihandelsavtal. Det förtjänar en seriös debatt, men V bygger nya myter på gamla osanningar. Jag vill se ett så ambitiöst avtal som möjligt – för det är med frihandel vi skapar jobb, tillväxt och får mer pengar till vår gemensamma välfärd.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker
Ledamot av utskottet för internationell handel