Debatt

Försvarsreformen stärker försvaret

Debatt Artikeln publicerades

Torkel Ivarsson skriver i en replik i BT om Sveriges försvarsförmåga. En stärkt svensk försvarsförmåga är en mycket viktig fråga för Moderaterna och alliansregeringen.

Vi bedriver ett målmedvetet arbete för att skapa ett modernt och ändamålsenligt försvar. Regeringens stora försvarsreform är fortfarande i början och utvecklar sig steg för steg. Överbefälhavaren har uttalat att vår försvarsförmåga är bättre idag än vad den varit på 10–20 år.

Socialdemokraterna hade under sin tid vid regeringsmakten lagt ner ett 60-tal förband, avvecklat den nationella försvarsplaneringen och inte tagit det helhetsgrepp om försvaret som behövts sedan kalla krigets slut. Det var denna verklighet som alliansregeringen hade att förhålla sig till när vi tillträdde 2006. Sverige behövde ett försvar som både kunde hantera de traditionella militära hoten och möta den nya, bredare hotbilden.

Regeringen skapar ett modernt försvar med en hög beredskap som snabbt kan sättas in vid en eventuell kris. Ambitionen är att insatsorganisationen ska kunna användas här och nu, inte som tidigare med beredskap från ett–tre år. Vi har tagit långsiktigt viktiga beslut som att gå vidare med nästa generations Jas Gripen, bemyndigat Försvarsmakten att anskaffa ett nytt korträckviddigt luftvärnssystem samt tillfört resurser till försvarets kärnverksamhet – förbanden.

Det kommer att ta tid att ställa om försvaret och stärka försvarsförmågan. Därför har vi i bred enighet i riksdagen enats om att se över möjligheter att stärka rekryteringen och bredda folkförankringen. Att Försvarsmakten kan rekrytera rätt kompetens är av helt avgörande betydelse för en lyckad försvarsreform.

Steg för steg stärks den svenska försvarsförmågan för morgondagens utmaningar. Samtidigt är vi också fortsatt ödmjuka för att reformen ska få fullt genomslag. Sverige ska ha ett starkare försvar med flera viktiga komponenter – Försvarsmakten, Hemvärnet och det civila försvaret – som gemensamt samverkar för att möta framtidens utmaningar.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
försvarsutskottets vice ordförande

Cecilie Tenfjord-Toftby
riksdagsledamot Västra Götalands läns södra