Debatt

Förhindra våldtäkterna i Stadsparken

Debatt Artikeln publicerades

Unga tjejer har under det senaste året utsatts för våldtäkter i rhododendronbuskarna i Stadsparken. Flera gånger har våldtäkterna, tvärtemot vad man ofta tror, ägt rum dagtid i fullt dagsljus, men i en insynsskyddad rhododendronbuske, skriver Monika Linnros på Stödcentrum för unga.

I mitt arbete som kurator på Stödcentrum för unga brottsoffer i Borås har jag under det senaste året träffat tre tjejer i högstadieåldern som oberoende av varandra varit utsatta för våldtäkter i rhododendronbuskarna i Stadsparken.

De delar den upplevelsen med flera andra tjejer som vi på Stödcentrum har mött under åren. Det de berättar stämmer väldigt dåligt överens med den massmediala bilden av en klassisk våldtäkt. Flera gånger har våldtäkterna, tvärtemot vad man ofta tror, ägt rum dagtid i fullt dagsljus, men i en insynsskyddad rhododendronbuske.

De ungdomar vi möter som utsatts för våldtäkt, i Stadsparken eller på andra platser, har oftast varken åkt till sjukhuset för att säkra bevis eller gjort en polisanmälan. Det är vanligare att de åkt hem, slängt kläderna de haft på sig och försökt duscha av sig den smuts de upplever att gärningspersonen eller gärningspersonerna har tillfogat dem. Att bli av med den smutsiga känslan tar ofta lång tid.
Istället påverkas ungdomarnas hela tillvaro av minnesbilderna, skam- och skuldkänslor, ångest och sömnsvårigheter. Ibland i kombination med ätstörningar, suicidtankar, självskadebeteenden och svårigheter att hantera de egna sexuella gränserna.

Under de tolv år jag har arbetat inom enheten Fält och ungdom har ungdomar återkommande berättat för oss att de har utsatts för rån och utpressning i Stadsparken. De har även berättat för oss att de har valt den dolda miljön som rhododendronbuskarna utgör för toalettbesök, sexuellt umgänge, smygrökning och som flyktväg efter att de har begått brott. Det var med anledning av detta som vi valde att göra en skrivelse till tekniska förvaltningen angående rhododendronbuskarna.

Vi ser det som vår skyldighet att informera dem som ansvarar för miljön i parken om vad som under många års tid har kommit till vår kännedom. I skrivelsen skriver vi inte att buskarna ska tas bort. Vi skriver att: ”Vi ser det som ett stort problem att det i Borås stads offentliga miljö finns platser som på detta sätt inbjuder till brott som får mycket stora konsekvenser för unga personers liv.” och att ”vi anser att det är nödvändigt att se över miljön i parken så att den kan bli en trygg miljö för alla att vistas i.”

Genom att lyfta upp frågan har vi nu påbörjat en dialog med tekniska förvaltningen och polisen om hur vi med hjälp av varandras kunskap och erfarenhet ska kunna arbeta för ökad trygghet i Stadsparken.

Monika Linnros
1:e kurator, Stödcentrum för unga, Borås stad