Debatt

För vem finns Svenljungas skolor?

Skola Artikeln publicerades

Man blir både ledsen och uppgiven när man läser en del inlägg angående skolplanen i Svenljunga kommun. Att det finns de som på allvar tror att vi politiker vill lägga ner skolor på våra mindre orter är tråkigt. Vi vill satsa på skolan. Av olika anledningar måste vi dock se över hur skolverksamheten i kommunen ska se ut framöver.

I flera inlägg anges ekonomiska skäl för att förändra verksamheten, men det är bara en av faktorerna då ett flertal av de byggnader som i dag rymmer skolverksamhet har ett stort renoveringsbehov och samtidigt höga driftskostnader. Ett av de största problemen med små skolor på mindre orter är problematiken med rekrytering. På en av våra skolor har vi vid inte mindre än tre tillfällen annonserat efter en förstelärare utan att få någon sökande. De lärare som finns i dagsläget har en bra position på arbetsmarknaden och kan ställa krav på anställningsvillkor. Lönemässigt ligger vi i Svenljunga kommun bra till.

Den andra stora delen när det gäller rekrytering av lärare är arbetsmiljön. Lärare i dag vill arbeta i lag, de lägger stor vikt vid kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Detta kan vi inte erbjuda i de små skolorna. Den typ av småskolelärare som fanns för 20 år sedan, som hade sin klass i samtliga ämnen och följde den under ett antal år, är i dag svårt att finna. I dag är det främst ämneslärare som utbildas och i den typ av skolverksamhet vi har i Svenljunga i dag skulle en lärare behöva dela upp sin arbetsdag på antingen två eller tre skolor. Det är inte i bilen som läraren behövs, utan i klassrummet.

Ytterligare en viktig del av skolan är elevhälsan. De tillbringar i dag mycket tid i bilen mellan skolor samtidigt som antalet elever med behov av stöd ökar. Detta är inte rimligt. Fokus måste vara på att ge dessa elever det stöd de behöver.

Som skolpolitiker har vi ett ansvar att se till elevernas bästa. Alla barn ska erbjudas samma möjligheter till utbildning, oavsett var de kommer ifrån eller vilka förutsättningar de fått. I ljuset av detta kan vi inte längre bara fortsätta som vi gjort tidigare. Frågan om småskolorna har hängt över oss länge nog, och det krävs att beslut fattas i frågan.

Vi måste nu försöka diskutera oss fram till en stabil och väl fungerande skolverksamhet på lång sikt i Svenljunga kommun. Än så länge är inga beslut fattade och alla borde ha respekt för att den processen får ha sin gång. Vi har trots allt alla samma mål – en väl fungerande skola för kommunens samtliga barn.

Patrik Harrysson (S)

Torsten Lindh (S)

Helene Johnson (S)

Anne-Marie Franzén Molin (S)

Peter Kobbe (L)

Jari Palo-Oja (L)

Eva Johansson (L)

Owe Lundin (L)

Marita Karlsson (L)

Lars Göran Rudin (L)

Svenljunga