Debatt

För få som reser kollektivt i Bredared

Kollektivtrafik Artikeln publicerades

Svar till Bredaredsbo sedan 26 år, BT 20/9.

Västtrafik arbetar för att resandet med kollektivtrafiken ska öka. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa trafiken för att den ska passa våra kunders resmönster. I Bredared har det varit för få som rest med oss i förhållande till det antal turer som erbjudits, och därför har vi dragit ned på trafiken.

Regionen har i samråd med Västra Götalands kommuner tagit fram en landsbygdsutredning, där man fastställer vilket utbud av kollektivtrafik man kan förvänta sig om man bor på landsbygden. För linjelagd kollektivtrafik finns en miniminivå, men både regionen och Västtrafik arbetar också för att kunna erbjuda andra former av kollektivtrafik på orter där resandet inte är så stort. Det kan till exempel handla om Närtrafik, som är beställningsbar trafik i mindre fordon. Denna service finns även i Bredared, där man också kan åka med buss 153 som kör sex turer i vardera riktningen till och från Borås. (Bor man närmare än en kilometer från en hållplats med fler än fem turer i vardera riktningen på vardagar så har man tyvärr inte tillgång till Närtrafik).

I Borås har resandet med stadsbussarna ökat med 30 procent de senaste åren och det gör att vi har satsat mer på trafiken där. Vi har helt enkelt anpassat utbudet efter resandet för att så många som möjligt ska kunna resa med kollektivtrafiken.

Mette Ramquist, Västtrafik