Debatt

Flygresandet måste minska

Flyg Artikeln publicerades
Det hjälper inte om bränsleförbrukningen sjunker om själva resandet ökar, menar skribenterna.
Foto: Matthias Schrader
Det hjälper inte om bränsleförbrukningen sjunker om själva resandet ökar, menar skribenterna.

Tyvärr är det så att det hållbara flyget är mycket avlägset. Spektakulära flygningar med sol- och eldrivna plan och stora satsningar på tekniska myter har än så länge ingen betydelse, menar representanter för Omställning Borås i denna replik.

Särintresset Svenskt Flyg argumenterar i en försåtlig debattartikel i BT 6 februari för att kommunerna inte ska begränsa de anställdas flygresor i tjänsten. Det är möjligt att flyga inrikes med 100 procent fossilfritt bränsle, utropar de båda företrädarna Niklas Nordström och Henrik Littorin.

Påståendet ligger i deras egenintresse, men ansvariga forskare säger att det är lögn. Det är sant att flyget har minskat sina utsläpp från varje plan, men eftersom flygandet ökar så ökar också utsläppen (förra året med 3,5 procent)! Trots att det skulle behöva minska.

Förra året ökade flygandet med sex procent (enligt Svenskt Flyg). Det gjordes 31 miljoner utrikesresor och 16 miljoner inrikesresor på svenska flygplatser. Det sker samtidigt som vi måste minska utsläppen av främst koldioxid snabbt och kraftfullt om vi ska nå klimatmålen! Alla vi svenskar står för utsläpp av cirka 10 ton koldioxid per år. Till 2030 ska vi enligt målen komma ner till 4 ton. En enda resa till New York orsakar ungefär 2,5 ton utsläpp, alltså mer än hälften.

En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver. Tyvärr är det så att det hållbara flyget är mycket avlägset. Spektakulära flygningar med sol- och eldrivna plan och stora satsningar på tekniska myter har än så länge ingen betydelse.

– Om flyget skulle vara hållbart eller på väg att bli det, vore det enkelt att mäta för då skulle utsläppen gå ner. Och det gör de inte. Från sträcka A till B krävs mindre bränsle idag, men den totala mängden utsläpp går inte ner, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och en av forskarna bakom avhandlingen ”Are technology myths stalling aviation climate policy?”.

Bränslebesparingar som gjorts sedan 60-talet äts upp av flygets volymökning som delvis förklaras av de senaste årens låga priser som ibland till och med gör det billigare att flyga än att åka tåg – när det borde vara tvärtom! Det går åt fel håll, trots att den internationella flygorganisationen IATA satt målet att halvera koldioxidutsläppen till 2050. Det sägs vara möjligt idag att blanda in upp till hälften biobränslen i konventionellt jetbränsle, men det är ingen lösning. För det första är det dyrt. För det andra kommer inte bränslen som i Sverige kommer från skogen att räcka eftersom det framöver kommer att behövas mer mark för att odla mat. Det beror på att världens befolkning växer.

– Även om vi på sikt når 100 procent biodrivmedel, så kvarstår klimatpåverkan från flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd, säger Stefan Gössing.

– Vi flyger inte med lågprisbolag för att vi måste till en viss plats utan för att det kostar 200 spänn. Är det efterfrågan som styr utbudet eller vice versa? Hela branschen är inne i en tillväxtfälla där den tror att det endast går att tjäna pengar på volymtillväxt. Det är fel tänkt. Vi kanske inte behöver ett öppet system som bara växer. Jag kan tänka mig ett begränsat system med en begränsad mängd koldioxid. Det blir som kapitalismens kärna, den som kan betala mest får resan. Då behöver vi inte sluta flyga i morgon, men vi måste fundera över vårt resande och prioritera.

Dessutom erbjuder ju modern IT-teknik goda möjligheter till möten via internet vilket gör många tjänsteresor onödiga!

Britt Andersson

Tommy Josefsson

Anders Hjorth

Ann-Britt Sternfeldt

Omställning Borås